Maksimal studietid

Der er ikke en maksimal studietid på den juridiske bacheloruddannelse på deltid.

Det anbefales imidlertid, at man ikke bruger mere end 10 år på at færdiggøre uddannelsen. Der tages forbehold for eventuelle studieordningsændringer, som kan have indvirkning på sammensætningen af uddannelsen.     

Bemærk at den juridiske bacheloruddannelse på deltid er under udfasning. Du skal derfor være meget opmærksom på, hvornår fag og eksaminer udbydes for sidste gang.