Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Undervisning Uddannelser  Fleksibel master i jura

Fleksibel master i jura

Hvad er en fleksibel master i jura

En masteruddannelse tilrettelagt som et fleksibelt forløb er en personlig tilrettelagt uddannelse på kandidatniveau som i et vist omfang rummer mulighed for at skræddersy sit eget uddannelsesforløb. Forløbet sammensættes af uddannelseselementer fra eksisterende uddannelser og afsluttes med et afgangsprojekt. Formålet med uddannelsen er kompetenceudvikling på videnskabeligt niveau, som gør voksne i stand til at varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner mv.

Optagelse på uddannelsen forudsætter ansøgning om optagelse på et forudgående vejledningsforløb. I modsætning til andre masteruddannelser reguleres det fleksible forløb ikke af en studieordning. Det reguleres i stedet af en personlig uddannelsesplan som udarbejdes under vejledningsforløbet. Du kan læse mere om Master som fleksibelt forløb.

Ved Juridisk Institut kan du sammensætte en individuel masteruddannelse inden for f.eks. et af nedenstående områder:

 • International Law
 • Erhvervsmiljøret
 • Skatte- og afgiftsret
 • Sundheds- og socialret
 • Menneskerettigheder og den 3. verden
 • Markedsret    

Målgruppe

Uddannelsen er rettet mod ansøgere der har brug for en masteruddannelse inden for et fagområde ved Aarhus Universitet hvor der ikke i forvejen udbydes en relevant reguleret masteruddannelse.

Uddannelsen kan desuden være en mulighed for ansøgere som i forvejen har bestået nogle enkeltfag i en kandidatuddannelse og ønsker at afslutte disse med et afgangsprojekt. Det er en betingelse, at enkeltfagene udgør en faglig og kompetencemæssig sammenhængende helhed og at uddannelsesforløbet rummer en faglig progression.

Adgangskrav

Du skal søge om optagelse på et vejledningsforløb, før du kan blive optaget på selve uddannelsesforløbet. For at blive optaget på vejledningsforløbet skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse på minimum følgende niveau:

 • en mellemlang videregående uddannelse
 • en bacheloruddannelse
 • en kandidatuddannelse
 • en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb


Der kan stilles krav om, at din adgangsgivende uddannelse skal have en bestemt faglig retning.

Det er et ufravigeligt krav, at du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Opbygning af den individuelle uddannelse

En fleksibel master er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, som afsluttes med et afgangsprojekt.

Masteruddannelsens indhold fastlægges i en individuel uddannelsesplan.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Et indledende og obligatorisk vejledningsforløb hvor uddannelsesplanen udarbejdes af dig i samarbejde med og efter forudgående vejledning af en fastansat underviser på Juridisk Institut.
 • 4 kandidatfag à 10 ECTS point. Der stilles krav om indre sammenhæng mellem fagene, faglig progression mv.
 • Et skriftligt afgangsprojekt med vægten 20 ECTS point inden for uddannelsens hovedemne som afsluttes med en mundtlig prøve og bedømmes med ekstern censur og karakter.


Du kan få en fornemmelse af, hvilke kandidatfag Juridisk Institut udbyder i de kommende semestre ved at skimme den foreløbige semesterplan.

Du kan læse mere om de enkelte kandidatfag i universitetets kursuskatalog.

Der er også mulighed for at søge om optagelse til kandidatfag eller mastermoduler ved andre uddannelsesinstitutioner, såfremt fagene har den fornødne relevans og kan godkendes ind i den individuelle plan af den faglige vejleder og af studielederen.

Arbejdsbelastning

Masteruddannelserne tilrettelægges så det er muligt for studerende at kombinere uddannelse og job. En fleksibel master stiller store krav til de studerendes selvstændighed, da man ikke følger et egentligt hold.

Arbejdsbelastningen er individuel og afhænger af, hvordan man skruer uddannelsen sammen. Den samlede uddannelse er normeret til 60 ECTS-point, hvilket svarer til en fuldtidsuddannelse i et år. Juridisk master som fleksibelt forløb skal gennemføres på maks. 6 år.

Deltagerbetaling

Eksempel på deltagerbetaling for en masteruddannelse som fleksibelt forløb i jura i efteråret 2019:

 • Vejledningsforløb kr.:                                    4.300,-
 • Kandidatfag 4 fag á kr. 9.000,- i alt kr.:          36.000,-
 • Afgangsprojekt med vægten 20 ECTS kr.:       20.000,-


Det er uvist pt., hvorvidt der vil blive prisændringer i foråret 2020 og fremefter.

Link til informationer om deltagerbetaling for kandidatfag ved BSS: http://bss.au.dk/efteruddannelser/enkeltfag/tompladsordningen/deltagerbetaling/

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist til et obligatorisk vejledningsforløb 2 gange årligt henholdsvis den 1. september og den 1. februar. Såfremt du bliver optaget til et vejledningsforløb, så er det med henblik på at udarbejde en individuel uddannelsesplan og følge undervisning et halvt år senere. 

Universitetet modtager ansøgninger til efteroptag frem til den 1. oktober. 

Deltagerbetaling for vejledningsforløbet er kr. 4.300. 

Ansøgningsskema til vejledningsforløb til Master som fleksibelt forløb ved Juridisk Institut

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Susanne Jacobsen for flere informationer.

Mail: suj@au.dk

Telefon: 8715 2807 – hverdage kl. 9-11.30, onsdage undtaget

315061 / i40