Undervisningstilmelding - bachelorfag

Tilmelding til undervisning på bachelor efteråret 2020

3. semester: (studerende fra 2. semester foråret 2020)

 • Folkeret og internationale menneskerettigheder: Du bliver automatisk tilmeldt dette fag.
 • Forvaltningsret 1: Du bliver automatisk tilmeldt dette fag. Du kommer på samme holdnr., som du var på til undervisningen i dele af formueret i foråret 2020.
 • Strafferet og straffeproces: Du bliver automatisk tilmeldt dette fag. Du kommer på samme holdnr., som du var på til undervisningen i dele af formueret i foråret 2020.

 

5. semester (studerende fra 4. semester foråret 2020)

 • Formuerettens Almindelige Principper: Du bliver automatisk tilmeldt dette fag. Du kommer på samme holdnr., som du var på til undervisningen i forvaltningsret i foråret 2020.
 • Retssociologi eller Retshistorie: Studerende skal selv tilmelde sig undervisningen i ét af de to valgfag fra 1.-5. maj 2020.
  Bemærk at der maksimalt er plads til 175 studerende på hvert af fagene. Hvis der er flere tilmeldte studerende end pladser, vil pladserne blive fordelt ved lodtrækning.  
 • Obligationsretlige valgfag: Alle studerende skal yderligere tilmelde sig ét blok 1-fag og ét blok 2-fag: 
  • De Obligationsretlige valgfag, blok 1: Studerende skal selv tilmelde sig undervisningen fra 1.- 5. maj 2020.
  • De Obligationsretlige valgfag, blok 2: Studerende skal selv tilmelde sig undervisningen fra 1.-5. maj 2020.

 

Praktisk info

 • Når du er blevet tilmeldt et fag, kan du ikke framelde dig.
 • Tilmeldingen foregår fra din selvbetjening.
 • Når du er holdplaceret, kan du ikke blive flyttet.
 • Du kan altid finde den aktuelle kursusbeskrivelse for dit fag i kursuskataloget

 

Du bliver automatisk undervisningstilmeldt til de fag, hvor det ikke ovenfor er angivet, at du selv skal tilmelde dig. Vær opmærksom på, at det er dit eget ansvar, at tilmeldingen sker. Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til bachelor.bss@au.dk eller til studievejledningen.