Omgængerundervisning

Omgængerundervisning i familie- og arveret

Familie-arveret. Reeksamen Sommer 2019 (se endelig eksamensdato i eksamensplanerne for reeksamen)

Der tilbydes omgængerundervisning med opgaveaflevering og individuel bedømmelse af opgaverne i dagene 9.-13. august med spørgetime d. 14. august.

Der er tale om et intensivt forløb, hvor man må forvente at deltage i undervisning og opgaveløsning dagligt fra 8.30-13.30 og der må påregnes hjemmearbejde.