Aflyste kursusfag

Aflyste kursusfag i efteråret 2019

Følgende fag er på grund af for få tilmeldinger aflyste i efterårssemesteret 2019:

  • Adgang til retfærdighed og retshjælp
  • Applied Merger Control: EU Merger Control in the Age of Digitalisation
  • Børsret
  • Dansk international privatret
  • European and International Labour Law
  • European Pharmaceutical Law
  • Fogedret
  • Konkurrenceret i Danmark og EU
  • Principles of Financial Regulation and Compliance
  • Skatteforvaltning-skattekontrol-skattestrafferet

 

 

314977 / i40