Studienævn og studieledere

Studienævn

De tre studienævn: Board of Studies of Natural Sciences, Board of Studies of Technical Sciences og Studienævnet for Molekylær Medicin behandler alle former for ansøgninger om dispensationer vedrørende eksamen,  forhånds- og endelig godkendelse af merit, Herudover behandler studienævnene bl.a. uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Her kan du se repræsentanterne i studienævnene samt dagsordner og referater:

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensations- og meritsager for studienævnet, bachelor-og kandidatkontrakter, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, kvalitetssikring af uddannelser, eksamensklager m.v.

NB:Dispensation og merit søges via mitstudie.au.dk.


Kontakt studienævnene på følgende mailadresser:


Studieledere

  Kristine Kilså er konstitueret studieleder for følgende uddannelser:

  • Biologi
  • Molekylærbiologi
  • Datalogi
  • Fysik
  • Astronomi
  • Geologi
  • IT-Produktudvikling
  • Kemi
  • Matematik
  • Matematikøkonomi
  • Medicinalkemi
  • Nanoscience
  • Statistik
  • Videnskabsstudier

  Bernd Wollenweber er studieleder for følgende uddannelser:

  • Jordbrug, fødevarer og miljø
  • Agrobiologi
  • Agro-Environmental Management
  • Molekylær ernæring og fødevareteknologi

  Claus Oxvig er studieleder for

  • Molekylær medicin

  Maibritt Hjorth er studieleder for følgende uddannelser:

  Diplomingeniør

  • Bioteknologi
  • Bygning
  • Bygningsdesign
  • Elektronik - Aarhus
  • Elektrisk energiteknologi
  • Softwareteknologi (IKT)
  • Kemi
  • Kemi og fødevareteknologi
  • Maskinteknik
  • Sundhedsteknologi
  • Elektronik - Herning
  • Elektronik Online - Herning
  • Elektrisk Energiteknologi - Herning
  • Forretningsspecialisering
  • Maskinteknik - Herning

  Civilingeniør

  • Biomedicinsk teknik/teknologi
  • Bioteknologi (BSc)
  • Byggeri
  • Computerteknologi
  • Elektroteknologi
  • Kemi og bioteknologi
  • Kemiteknologi (BSc)
  • Mekanik
  • Teknisk geologi


  Studielederne kan træffes efter aftale. Kontakt studieservice.nat-tech@au.dk, hvis du ønsker at få en tid.