Uddannelsesudvalg

Hvem

Uddannelsesudvalget (UU) består af 5 videnskabelige medarbejdere (undervisere) fra Institut for Kemi (IK) samt 5 studentermedlemmer fra Kemi og Medicinalkemi uddannelserne.

Desuden deltager studievejlederen for Kemi og Medicinalkemi, uddannelseskoordinatoren (fra Nat-Tech Uddannelse ) og den lokale ph.d. og studieadministrator (Institut for Kemi).

Du kan se de nuværende UU medlemmer her

Hvad

Rollen som studentermedlem i UU, går ud på at fungere som et talerør mellem de studerende og UU. 

Studentermedlemmer i UU kommer med input og problemstillinger vedr. emner, som diskuteres i UU, og er med til at træffe beslutninger der vedrører uddannelserne. For UU er det meget vigtigt at vi har engagerede studentermedlemmer, som kan bidrage med synspunkter set fra de studerendes perspektiv.

Vi forsøger at have studentermedlemmer fra både kemi og medicinalkemi og gerne spredt ud over forskellige årgange. Vi har derfor løbende brug for et eller to nye medlemmer, og hører gerne fra dig, hvis du er interesseret i at deltage. Deltagelse i UU er frivilligt arbejde (dvs ikke lønnet), men giver til gengæld en stor viden indenfor studieområdet samt en mulighed for at være med til at forbedre forholdene fra nuværende og kommende studerende.

Der er UU møde ca. 1 gang om måneden, og et møde tager typisk 2 timer. Der kan være diverse bilag (undersøgelser, udkast til indstillinger m.m.), som skal læses før mødet.  

Hvor

Du er altid velkommen til at kontakte en af os hvis du ønsker at vide mere om UU, hvis du ønsker at deltage i UU, eller hvis du har problemstillinger, som bør diskuteres på UU. Se kontaktoplysninger på siden med nuværende medlemmer.

Tidligere beslutningsreferater kan læses her