Kontakt til uddannelsesansvarlige for Kemi og Medicinalkemi

Fremadrettet kontakt via funktionspostkasser

12.12.2019 | Marianne Sommer

Uddannelsesansvarlige på kemi og medicinalkemi kan fra dags dato kontaktes på funktionspostkasser:

Kemi:                        UA.Kemi@chem.au.dk 
Medicinalkemi:    UA.MedChem@chem.au.dk

Alle bedes bruge disse funktionspostkasser fremadrettet.

Kemi