Studiemiljøundersøgelsens resultater om ST

De studerendes svar i undersøgelsen viser høj trivsel og stærkt engagement, men forsat behov for at arbejde med stress på studiet

30.03.2017 | Marie Oue Hansen

En ny undersøgelse af studiemiljøet, der blev gennemført i efteråret blandt alle studerende ved Aarhus Universitet er netop udkommet.

Tak til alle studerende, der har bidraget til undersøgelsen.

Udvalgte hovedkonklusioner fra rapporten fra Science and Technology

Generelt høj trivsel

  • 90 pct. er tilfredse med deres studie
  • 89 pct. vil anbefale deres uddannelse til andre

 Stærkt fagligt engagement

  • 88 pct. har lyst til at engagere sig i deres fag/kurser
  • 90 pct. glæder sig til at bruge deres uddannelse

Stærke relationer de studerende imellem

  • 91 pct. oplever at kunne få hjælp fra medstuderende
  • 55 pct. er ofte eller næsten altid en del af en læsegruppe uden for eksamensperioden 

Stress bliver stadig mere udbred

  • 20 pct. oplever stærke stresssymptomer (hjertebanken, nedtrykthed, angst, søvnløshed, hovedpine m.v.).

Efterspørger mere feedback

  • 43 pct. oplever, at der er gode muligheder for tilbagemelding på faglige præstationer ved eksamen.
  • 37 pct. har svært ved at få et indtryk af, om de er godt med og lærer det, der kræves.

Hele undersøgelsen kan læses her

 

 

Science and Technology, Agrobiologi, Biologi, Civilingeniør, Datalogi, Fysik, Geoscience, Kemi, Matematik, Molbio