SciTech-Tinget (STT)

Hvad er SciTech-Tinget?

SciTech-Tinget er et forum, hvor alle med interesse og engagement i ST’s foreningsliv kan samles og få videndeling, sparring, hjælp og inspiration hos hinanden, hvad enten det drejer sig om studenterpolitik, økonomi, regler eller noget helt fjerde. STT fungerer også som bindeled mellem de studerende og ledelsen på ST. Der afholdes møde i SciTech-Tinget to gange hvert semester.

Læs mere om formål, møder, forretningsorden m.v. i SciTech-Tingets kommissorium

Næste møde

28. oktober 2019 kl. 17:15 i D.01 på Matematik

Kontakt og sparring


Kalender

Herunder kan du få et overblik over arrangementer for foreningerne på ST. Vær dog opmærksom på, at ikke alle foreninger opdaterer denne kalender, så den er ikke komplet.

Foreninger på ST