Nyttig viden for nye studerende

Som ny studerende på Faculty of Natural Sciences eller Faculty of Technical Sciences bliver du introduceret for meget ny viden og mange nye informationer.

Det vigtigste lige nu er, at du ved, hvor og hvornår du skal møde den første introdag. Det kan du se under 'Introdage' i menuen, når programmerne er klar.

Du skal dog derudover også have styr på et par vigtige ting, og det er generelt en god idé at forberede dig på dit kommende studie og studieliv. Derfor har vi herunder samlet nyttig viden for nye studerende.

Tjekliste

 1. Bestil studiekort via selvbetjeningen på mitstudie.au.dk. Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet og fungerer også som adgangskort. Du kan først få et studiekort, når du er indskrevet som studerende ved AU, og dermed har fået tildelt et personligt studienummer. Læs mere om studiekort og hvordan du bestiller det
 2. Tjek din AU e-mail og sæt din AU-mail op på din computer eller smartphone.
 3. Tjek at du har adgang til det trådløse netværk. Du skal bruge Eduroam som med fordel kan downloades hjemmefra.
 4. Log ind på mitstudie.au.dk - en samlet indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjening.
 5. Tjek hvornår du har undervisning på mitstudie.au.dk eller under 'Undervisning' > 'Undervisningskalender og skema' i menuen. Skemaerne er først klar op til studiestart.
 6. Log ind i dit kursussystem Blackboard. Er du ny studerende kan du først logge ind, når du har godkendt din studieplads, og du kan først se fag omkring studiestart. 
 7. Du er som studerende automatisk oprettet som bruger på AU Library. Læs mere på library.au.dk/studiestart/ og tjek, om du er oprettet.
 8. I løbet af den første uge af studiet skal du købe dine materialer til første semester. Du kan først købe bøger osv., når du har fået en materialeoversigt. Du er altid velkommen til at spørge dine tutorer, hvis du er tvivl om bogindkøb.

Kurser, materialer og eksamen

Førsteårsstuderende, der følger en normal studieplan, bliver automatisk tilmeldt kurser. Afviger dit studieprogram fra den normale studieplan, er du selv ansvarlig for at tilmelde dig. Efter første år er alle selv ansvarlige for at tilmelde sig undervisningen.

Indholdet i alle kurser på Natural Sciences og Technical Sciences er beskrevet i Kursuskataloget. Her finder du blandt andet information om kursernes indhold, undervisnings- og eksamensform samt underviserne.

I Kursuskataloget kan du også se, hvilke materialer, der undervises efter på de enkelte kurser. I løbet af den første uge af studiet skal du købe dine materialer til første semester. Du kan først købe materialerne, når du har fået oversigten. Du er altid velkommen til at spørge dine tutorer, hvis du er tvivl om materialeindkøb - du finder tutorene under 'Introdage og hyttetur' >'Information fra tutorerne' i menuen. Bøger, kompendier m.v. kan købes i Stakbogladen.

Når skemaerne bliver offentliggjort op mod studiestart, kan du se dit personlige skema på mitstudie.au.dk. Du kan se skemaerne for alle kurser og hold under 'Undervisning' > 'Undervisningskalender og skema'.

Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et kursus, men du skal selv tilmelde dig eventuelt 2. og 3. prøveforsøg. Når eksamensplanerne er på plads, kan de findes på siderne under 'Eksamen' > 'Eksamensplan'.

Vigtige IT-links

Som studerende skal du bruge en række IT-systemer og -platforme. De to vigtigste er mitstudie.au.dk og blackboard.au.dk, men herunder finder du en mere dækkende oversigt over vigtige IT-links.

 • mitstudie.au.dk er Studieselvbetjeningen på AU. Det er det allerførste sted du bliver oprettet, da det er her, du bekræfter din studieplads. Hvert halve år skal du selv tilmelde dig kurser og eksamener via Selvbetjeningen, og du kan også bestille eksamensudskrifter og studiekort og gå på STADS (se mere om STADS længere nede).
  Mitstudie.au.dk er også indgangen til skema, undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til andre platforme og systemer og meget mere. Fra mitstudie.au.dk kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

 • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

 • studerende.au.dk er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

 • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, søge orlov m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen. Se guide om brug af STADS.

 • eduroam.au.dk er AU's trådløse netværk for studerende, medarbejdere og gæster.   

 • post.au.dk (studienummer@post.au.dk) er din officielle AU-mail. Det er vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail, fordi al skriftlig information mellem AU og dig som studerende foregå til/fra din AU-mail. Andre mailservere, som eksempelvis gmail, hotmail, firmamails og lign. må ikke anvendes, når du skriver med universitetet pga. EU-reglerne om persondata.

Visninger
Studiestart: IT-systemer på AU Få en kort introduktion til de vigtigste IT-systemer på Aarhus Universitet

Gode råd fra din studievejleder - Kom godt i gang med studiet

I menuen under 'Studievejledning' > 'De første uger på studiet' har vi samlet en masse forskellige tips, film og værktøjer, der kan være med til at gøre din første tid på universitetet lidt lettere.

Du kan blandt andet lære om, hvordan det er at starte, forberedelse på undervisning, studiegrupper på uddannelsen og meget andet, som du sikkert også kan få gavn af at se nærmere på, efter du er begyndt på studiet.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til studiestarten skal du kontakte din tutorforening, som du finder under 'Information fra tutorerne' i menuen, eller du kan sende en mail til studiestart.st@au.dk.

Hvis du har spørgsmål til dit studie om eksempelvis undervisning, eksamen, dispensationer, merit, udlandsophold m.m., kan du skrive til Studieadministrationen på studieservice.st@au.dk

Har du spørgsmål til studieliv, studievalg og trivsel, kan du kontakte vores studievejledere. Se mere under menupunktet 'Studievejledning' i menuen.

Særlige udfordringer

Alle nye studerende med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller handicap kan få hjælp og støtte hos SPS (Specialepædagogisk Støtte).

Kom til infomøde d. 2. september 2020