Hvor vil du hen?

HVOR VIL DU HEN?

Aarhus Universitet har aftaler med næsten 800 universiteter i hele verden.

Det giver AU-studerende mange muligheder for at komme ud og studere i et andet land.