Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Kemi Undervisning Opbygning og struktur Kassogrammer og specialiseringer

Kassogrammer og specialiseringer

Om specialiseringer

På kemi- og medicinalkemiuddannelsen skal du undervejs vælge en retning, som du ønsker at specialisere dig inden for.


Specialiseringer for kemiuddannelsen

Nedenfor angives links til kassogrammer for kemi-specialiseringer. Kurser som indgår i specialiseringerne er markeret med lilla, obligatoriske kurser med orange/blå, og valgfrie kurser med grønt.

I nogle specialiseringer er der et valg mellem 2 eller flere kurser og man skal vælge et af dem. For valgfrie kurser er det et frit valg, men der kan være angivet forslag, som støtter op om specialiseringen. Er man fortsat i tvivl kan det også være en god ide at spørge sin vejleder (bachelorprojekt eller speciale) om forslag. Husk altid at undersøge faglige forudsætninger inden du beslutter dig for et kursus.

Der er muligheder for at skifte specialiseringsretning mellem bachelor og kandidatuddannelsen - snak med din uddannelsesansvarlig eller vejleder.

Bachelorspecialiseringer: 

Kandidatspecialiseringer:


Har du brug for at læse lidt om de forskellige forskningsgrupper på Institut for Kemi, kan du finde mere information på instituttets hjemmeside: 

http://chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/

Specialiseringer for medicinalkemiuddannelsen

Nedenfor angives links til kassogrammer for kemi-specialiseringer. Kurser som indgår i specialiseringerne er markeret med lilla, obligatoriske kurser med orange/blå, og valgfrie kurser med grønt.

I nogle specialiseringer er der et valg mellem 2 eller flere kurser og man skal vælge et af dem. For valgfrie kurser er det et frit valg, men der kan være angivet forslag, som støtter op om specialiseringen.  Er man fortsat i tvivl kan det også være en god ide at spørge sin vejleder (bachelorprojekt eller speciale) om forslag.  Husk altid at undersøge faglige forudsætninger inden du beslutter dig for et kursus.

Bachelorspecialiseringer: 

Kandidatspecialiseringer: 


Har du brug for at læse lidt om de forskellige forskningsgrupper på Institut for Kemi, kan du finde mere information på instituttets hjemmeside: 

http://chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/


Overvejer du at blive gymnasielærer i kemi

Vil du være gymnasielærer i kemi samt et andet fag?

Så skal du tage en kemiuddannelse (dit centrale fag) med et sidefag. Sidefaget kaldes også bachelor- og kandidattilvalg og du kan læse mere på: http://bachelor.au.dk/tilvalg/hvad-er-tilvalg/

Det er en fordel at starte på dit sidefag så tidligt i kemiuddannelsen som muligt for at få plads til alle dine kurser i både kemi og dit sidefag, så du ikke risikerer at skulle tage resten på tompladsordning (med betaling) efter afslutning af din kandidatuddannelse.

Du kan læse i studiordningerne, hvilke kurser der indgår i et sidefag.

Vi har forsøgt at lave kassogrammer over de mest almindelige fagkombinationer (kemi med fysik, matematik eller biologi), men det er til enhver tid op til de uddannelsesansvarlige at godkende din sammensætning af kurser.

Det kan være en god ide at kontakte din studievejleder for råd og vejledning.

Kassogrammer for sidefagskombinationer:


Sidefagskassogrammerne forsøges tilpasset løbende, men er kun til inspiration. Gældende regler og bestemmelser fremgår af studieordningerne.

1435436 / i40