Generelt om eksamen

Eksamensafmelding 2. og 3. forsøg

Du tilmeldes automatisk 2. og 3. prøveforsøg. Du kan ikke afmelde dig. Skulle det blive nødvendigt pga. sygdom eller andre usædvanlige forhold skal du søge dit studienævn om en dispensation via mit.au.dk.

Digital Eksamen på Health

Du kan læse meget mere om, hvordan du skal forholde dig til Digital Eksamen på denne side.

Eksamenskrav og hjælpemidler

Du finder informationer om krav og hjælpemidler til din eksamen her:

I venstremenuen på din studieportal under "Undervisning og eksamen" kan du se, hvornår der er ordinær eksamen og reeksamen.

Eksamensresultater

Så snart resultatet er registreret, kan du se dit eksamensresultat på

Studiekort (legitimation til eksamen)

Du skal altid medbringe dit studiekort til alle eksamener.

Har du ikke fået dit studiekort, skal du medbringe følgende tre ting til eksamen:

  1. Billedlegitimation (pas eller kørekort)
  2. Indskrivningsbekræftelse
  3. Eksamensnummer

Indskrivningsbekræftelsen og eksamensnummeret finder du på Studieselvbetjeningen (STADS).

  1. Indskrivningsbekræftelsen finder du under fanebladet ”Udskrifter”
  2. Vælg udskrifter: Indskrivningsbekræftelse
  3. Eksamensnummeret finder du under fanen ”Eksamen” under Tilmeldinger.
  4. Klik på det fag du skal til eksamen i, hvorefter eksamensnummeret vil fremgå.

Eksamenssnyd

Snyd til eksamen kan have alvorlige konsekvenser.

Eksamensklage

Er du utilfreds med bedømmelsen af din eksamen, eksamensgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lign.) eller forløbet af din eksamen, er det muligt at klage.