Prætalentforløbet i Matematik-økonomi åbner for nye Matematik-økonomi-studerende

Hvis du har påbegyndt dit Matematik-økonomi-studie i efteråret 2018 og har klaret dig godt i dit første semester, er du måske interesseret i at udfordre dit talent. Det kan du gøre ved at følge talentforløbet i Matematik-økonomi.

Matematik-studerende løser opgave på en tavle i Mat-Lab på Science and Technology. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Hvis du ønsker at følge talentforløbet, skal du sende en e-mail til Andreas Klose senest 15. februar 2019. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Inden for rammerne af talentforløbet skal du opnå 30 ekstra ECTS ved siden af dit "almindelige" bachelorstudie. Efter at have gennemført talentforløbet, får du en speciel udmærkelse på dit bacheloreksamensbevis. Du kan læse mere om talentforløbets regler her.

Hvis du ønsker at følge talentforløbet, er du meget velkommen til at indskrive dig til "prætalentforløbet" ved at sende en e-mail til Andreas Klose (aklose@math.au.dk) senest d. 15. februar 2019. Skriv "talent 2018" i emnefeltet og dit fulde navn og årskortnummer i e-mail-teksten.

Prætalentforløbet er åbent for alle nyoptagne Matematik-økonomi-studerende. I løbet af foråret følges Astrid Würtz Rasmussens seminarrække (5 ECTS) om akademisk rapportskrivning med økonomisk indhold (for mere information om seminarens indhold se her). Herefter er der et projektforløb i Nationaløkonomi på 5 ECTS i løbet af sommeren.

Prætalentforløbet evalueres med bestået/ikke bestået ved udgangen af andet semester. De 10 ECTS godskrives talentsporet ved formel optagelse efter det første år. I semestrene 3, 4 og 5 udbydes projektforløb af et omfang på 5 ECTS pr semester i hhv. Operationsanalyse, Finansiering og et valgfrit område.