Prætalentforløbet i Matematik-Økonomi åbner for studerende på første studieår

Prætalentforløbet i Matematik-Økonomi åbner i forårssemesteret 2020 med en seminarrække/møderække med Cecilie Løchte Jørgensen fra Institut for Økonomi. Det overordnede formål med seminarrækken er at træne akademisk rapportskrivning med økonomisk indhold.

Et gennemført talentforløb på 30 ECTS leder frem til speciel udmærkelse på bacheloreksamensbeviset. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Et gennemført talentforløb på 30 ECTS leder frem til speciel udmærkelse på bacheloreksamensbeviset. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Forløbet evalueres (med bestået/ikke bestået) ved aflevering af et skriftligt projekt til indlevering ved udgangen af 2. semester og har et omfang på 5 ECTS. Herefter er der et projektforløb i Nationaløkonomi på 5 ECTS i løbet af  sommeren 2020. Så hvis du er mat-øk’er, som påbegyndte studiet i E2019, og du har lyst til at følge talentforløbet i Matematik-Økonomi, så  kontakt Cecilie  (clj@econ.au.dk) senest tirsdag den 21. januar 2020. Du er også velkommen til at  kontakte Jan Pedersen (jan@math.au.dk, kontor 1535-426), hvis du vil høre mere om (præ)talentforløbet.

På 2. studieår kan man blive optaget på talentsporet, som  består af 30 ECTS extracurriculære aktiviteter oveni bacheloruddannelsens 180 ECTS curriculære aktiviteter.  De ECTS (op til 10), du opnåede i prætalentforløbet, godskrives talentsporet ved formel optagelse efter førsteåret. Det er muligt at blive optaget uden at have fulgt prætalentforløbet,  men de 30 ECTS extracurriculære aktiviteter skal så fordeles på de resterende to år af bacheloruddannelsen.

Et gennemført talentforløb på 30 ECTS leder frem til speciel udmærkelse på bacheloreksamensbeviset.

Du kan læse mere om reglerne for talentsporet her.