Forsikring

Aarhus Universitet har ikke en forsikring, der dækker studerende, når de opholder sig på universitetet.

Alle studerende anbefales derfor at tegne en privat heltids-dækkende ansvars- og ulykkesforsikring.

En studerende, der arbejder som studentermedhjælper, eller på anden måde udfører et arbejde for universitetet, i universitetets interesse og under instruktion af universitetet, vil i tilfælde af tilskadekomst være omfattet af universitetes forpligtigelser i henhold til arbejdskadesikringsloven.

Derfor kan studerende, der kommer til skade i undervisningen ikke få en skade dækket som en arbejdsskade.