SciTech-Tinget (STT)

Hvad er SciTech-Tinget?

SciTech-Tinget er et forum, hvor alle med interesse og engagement i foreningslivet på Natural Sciences og Technical Sceinces kan samles og få videndeling, sparring, hjælp og inspiration hos hinanden, hvad enten det drejer sig om studenterpolitik, økonomi, regler eller noget helt fjerde. STT fungerer også som bindeled mellem de studerende og fakultetsledelsen. Der afholdes møde i SciTech-Tinget to gange hvert semester.

Næste møde

20. april 2020 kl. 17:15 i D.01 på Matematik

Inputs og sparring på Facebook


Kalender

Herunder kan du få et overblik over arrangementer for foreningerne på Nat og Tech. Vær dog opmærksom på, at ikke alle foreninger opdaterer denne kalender, så den er ikke komplet.

Kontakt

Du kan kontakte SciTech-Tinget ved at...

Referater

Referater fra før 2. september 2019 er skjult pga. GDPR.

Foreninger på Nat og Tech