Vi siger fra

- over for krænkende adfærd

På AU lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former.

Ingen bør udsættes for krænkende adfærd. Det er frygteligt for den, som rammes, og kan få vidtrækkende konsekvenser. Universitetet skal være en god ramme for alle studerende og ansatte. Vi har et fælles ansvar for at skabe et positivt og velfungerende studie- og arbejdsmiljø.   

Hvert år ser vi det helt uacceptable, at der er tilfælde af krænkelser. Ikke mange, men hver krænkelse er én krænkelse for meget. Oplever du at blive krænket, er der nogen, du kan henvende dig til. AU opfordrer dig til at søge hjælp og vejledning.

Du har forskellige muligheder. Du kan gå til din studievejleder. Du kan også søge rådgivning hos Studenterrådets Retshjælp. Derudover kan din institutleder, studieleder eller andre ansatte på dit institut også hjælpe dig. Du kan henvende dig i fortrolighed, uanset hvem du henvender dig til.