Kursushjemmesider

Alle kursushjemmesider ligger i AUs E-learningsplatform BlackBoard (bb.au.dk).

Kursussiderne oprettes af administrationen. Studerende får adgang til de kurser de selv er tilmeldt. Man kan ikke se kurser, som man ikke er tilmeldt! Studerende vil kunne forvente at have adgang lidt før semester-/kvartersstart.

Bemærk at man i forbindelse med de fleste grundkurser vil få adgang til to sider(!) til hvert kursus. En side til selve undervisningen (styres af underviser) og en som hører til øvelsesholdet (styres af instruktor). Dette kommer dog helt an på hvad underviser og instruktorer beslutter sig for.

I forbindelse med BB problemer

God ide lige at kigge forbi studerende.au.dk/it-support/blackboard/

Login problemer

  1. Tjek studerende.au.dk/it-support/blackboard/
  2. Hvis du her helt ny studerende ved AU, har du så logget ind på mit.au.dk mindst to gange?(!)
  3. Hvis det fortsat ikke virker, skal du kontakte den lokale helpdesk, se medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/

Jeg kan ikke finde mit kursus

  • Du vil ofte kunne finde dine aktuelle kurser på forsiden af BB efter du er logget ind.
  • Alternativt kan man også finde sine kurser via "kurser/courses" i den vandrette menu i toppen af BB.
  • Hvis kurset fortsat mangler, skal du besøge Maiken Nielsen, au.dk/maiken@au.dk