Overflytning fra vinterstart til sommerstart

Overflytning fra vinterstart til sommerstart

I henhold til Bacheloradgangsbekendtgørelsen § 21 (BEK nr. 153 af 26/02/2020) har universitetet lov til at indskrive ældre optagne før yngre, hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, med mindre en ældre ansøger har søgt om udskudt studiestart.

Det betyder, at du kan få tildelt en studieplads på vinterstart, selvom du har søgt om sommerstart, hvis du er blandt de yngste ansøgere.

Du har dog mulighed for at søge om dispensation herfra, hvis der foreligger særlige omstændigheder fx sygdom, familiære årsager eller andre særlige omstændigheder. Vær opmærksom på, at det at være ung og motiveret for at starte på studiet ikke er en særlig omstændighed i denne henseende.

Hvis du har søgt sommerstart, men ønsker vinterstart, kan du også søge om at blive flyttet til vinterstart, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Spørgsmål om at blive overflyttet fra vinterstart til sommerstart og omvendt, kan rettes til Optagelse på optagelse@au.dk. I kommentarfeltet skal du skrive ”Overflytning Medicin”.

Ansøgning om overflytning og relevant dokumentation indsendes gennem denne webformular.

Ansøgningsfrist for dispensationsansøgningen: mandag den 3. august 2020 kl. 12.00 

VIGTIGT: Husk at takke ja til din studieplads på vinterstart, selvom du har søgt om dispensation om at blive flyttet til sommerstart.

Du kan tidligst forvente svar i en mail på din dispensationsansøgning: mandag den 10. august 2020.