Overflytning fra vinterstart til sommerstart

Overflytning fra vinterstart til sommerstart

I henhold til  Bacheloradgangsbekendtgørelsen § 29, stk. 2 (BEK nr. 107 af 12. februar 2018) har universitetet lov til at indskrive ældre optagne før yngre, hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, med mindre en ældre ansøger har søgt om udskudt studiestart.

Det betyder, at du kan få tildelt en studieplads på vinterstart, selvom du har søgt om sommerstart, hvis du er blandt de yngste ansøgere.

Du har dog mulighed for at søge om dispensation herfra, hvis der foreligger særlige omstændigheder fx sygdom, familiære årsager eller andre særlige omstændigheder. Vær opmærksom på at være ung og motiveret for at starte på studiet ikke er en særlig omstændighed i denne henseende.

Hvis du har søgt sommerstart men ønsker vinterstart, kan du også søge om at blive flyttet til vinterstart, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Ved spørgsmål kan Studievejledningen på Health kontaktes: BA.health.udd@au.dk

Ansøgning og relevant dokumentation indsendes gennem denne webformular.

I kommentarfeltet skal du skrive ”Overflytning Medicin”. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte  Lasse Tamberg Jensen, Optagelse, AU Uddannelse, via e-mail: ltj@au.dk Husk at skrive fødselsdato og fulde navn i din ansøgning.

Ansøgningsfrist for dispensationsansøgningen: fredag den 2. august 2019 kl. 12.00 

VIGTIGT: Husk at takke ja til din studieplads på vinterstart, selvom du har søgt om dispensation om at blive flyttet til sommerstart.

Du kan tidligst forvente svar i en mail på din dispensationsansøgning: Fredag den 9. august 2019.