Fonde & legater

Fakultetsmidler til studenteraktiviteter 2021

På Health afsætter vi hvert år midler til at støtte de sociale og faglige studiemiljøer på fakultetet.

I 2021 er der ekstra midler i puljen for at hjælpe vores studenterorganisationer og frivillighedsforeninger godt i gang igen oven på en lang corona-nedlukning. 

I 2021 er fristerne for ansøgning: 

  • 1. maj 2021
  • 15. september 2021. 

Hvis der er flere midler tilbage i puljen kører vi en ekstra ansøgningsrunde d. 15. oktober, 2021. 

Hvem kan søge?

Fakultetsmidlerne kan søges af studenterorganisationer, studenterforeninger, studentergrupper og enkeltpersoner. Ansøgere skal være studerende indskrevet på en af uddannelserne på Health. 

Hvad kan man søge penge til?

Du kan for eksempel søge støtte til aktivitetsdage, fagdage, foredrag, debataftner, netværksmøder, drift af foreningerne. Du kan også søges støtte til deltagelse i eksterne møder og konferencer.

Vi prioriterer aktiviteter, der kommer flest mulige studerende til gode, da puljens formål er at understøtte de sociale og faglige studiemiljøer på Health. 

Enkeltpersoner kan dog søge midler til faglige aktiviteter i forbindelse med deres studienævns-, organisations- eller foreningsarbejde.

Hvordan søger man?

Download og udfyld ansøgningsskemaet nederst på siden og send det til: health@au.dk
Vi giver så vidt muligt svar inden for 14 dage efter ansøgningsfristen.

Du kan skrive til rådgiver Hanne Johansen, hvis du har spørgsmål til ansøgningsmaterialet: hannejohansen@au.dk