Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Specialpædagogisk Støtte (SPS) er et tilbud til studerende med en funktionsnedsættelse.

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse. Hos Specialpædagogisk Støtte på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning om støtte til studerende med funktionsnedsættelser. Er du i målgruppen for SPS-ordningen, sørger vi for, at der bliver søgt om støtteydelser til dig, og at støtten bliver sat i gang.

Vi har tavshedspligt. De oplysninger, du giver os, kommer ikke videre til andre på AU uden dit samtykke.

SPS holder lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag

SPS-kontoret holder lukket fredag d. 27. maj 2022 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) 

Vi træffes igen på mail og telefon fra mandag d. 30. maj 2022.

Information om coronasituationen

Vi tilbyder fortsat samtaler om SPS, og du er velkommen til at booke en tid, hvis du vil høre om dine muligheder for at få støtte. 

Du kan også kontakte os pr. tlf. 87 16 27 20 i vores sædvanlige åbningstid og pr. mail: sps@au.dk.

Hold dig i øvrigt opdateret om situationen med coronavirus på AU's officielle coronahjemmeside.

Betingelser for at få SPS

SPS er støtte til studerende der

  • har formel dokumentation for din funktionsnedsættelse (fra fx speciallæge, psykiater el. lign.)..
  • oplever studievanskeligheder som direkte følge af din funktionsnedsættelse
  • er optaget på en SU-berettiget uddannelse (der bevilges ikke SPS til åben uddannelse f. eks. efter- og videreuddannelse)
  • er studieaktiv

SPS er IKKE støtte i forhold til

  • adgangsforhold på studiestedet
  • transport til studiestedet
  • livet uden for studiestedet
Video om specialpædagogisk støtte (SPS) I denne video kan du høre om, hvad SPS er, hvem der kan få støtte, og hvordan du kommer i kontakt med SPS-vejledningen på Aarhus Universitet.