Bilag til ansøgning om udveksling

Bilag til ansøgning i MoveOn

Du sender din online ansøgning om udveksling i MoveOn ansøgningsportalen. Her kan du angive, hvilke universiteter du vil søge en udvekslingsplads på, og du kan uploade evt. påkrævede bilag (se herunder).

Fremgår din uddannelse/semester ikke herunder, skal du ikke vedhæfte yderligere bilag.

Medicin 11. semester

Hvis du søger om udveksling på medicin 11. semester skal du huske at vedhæfte en motivation for hvorfor du vil på udveksling. Din motivation skal være på engelsk og må max fylde 1 side.

Motivationen skal vedhæftes din ansøgning i MoveOn som pdf.  

Motivation for at søge udrejse (max 1 side, på engelsk) (bemærk at dokumentet åbner i Word)

Odontologi

Til din ansøgning om udveksling på odontologi skal du vedhæfte følgende bilag som pdf til din ansøgning i MoveOn:

  • Motivation for at tage på udlandsophold og evt. tidligere erfaring (max 1 A4 side)
  • Udtalelse fra klinisk lærer mht. kliniske færdigheder, patientbehandlerrelationen, patienthåndteringen, overblik og færdigheder.
  • Evt. andre faglige udtalelser (der fortæller noget om selvstændighed, robusthed mv.).

Tandplejer

Til din ansøgning om udveksling på Tandpleje skal du vedhæfte følgende bilag som pdf til din ansøgning i MoveOn:

  • Motivation for at tage på udlandsophold og evt. tidligere erfaring (max 1 A4 side)

Kandidatstuderende, der ikke har taget deres bachelor på AU

Vedhæft følgende:

  • Bacheloreksamensbevis eller karakterudskrift
  • Hvis din bachelor ikke er fra en dansk institution, skal du også vedlægge en oversigt over det udenlandske karaktersystem.

Valgfri dokumentation af sprogkundskaber

Hvis du allerede opfylder et evt. sprogkrav er du velkommen til at vedhæfte denne. Det er dog ikke et krav for at komme i betragtning til en plads.

Dog skal du være indstillet på at eftersende dokumentation, før du kan nomineres til en udvekslingsplads ved værtsuniversitetet.