Bilag til ansøgning om udveksling

Bilag til ansøgning i AU GO

Når du søger om udveksling gennem  AU GO, skal du altid vedlægge relevante bilag i én samlet pdf.

Alle ansøgninger til Health skal som minimum indeholde følgende dokumenter:

  • Karakterudskrift fra Selvbetjeningen (transcript of records). Alle karakterer frem til ansøgningstidspunktet skal medsendes.
  • Course selection form for hvert ansøgt universitet
  • Dokumentation for sprogkundskaber (valgfrit). 

I følgende tilfælde skal ansøgningen indeholde yderligere dokumentation:

Medicin, 11. semester:

Ansøgningen skal laves på engelsk.


Odontologi:

  • Motivation for at tage på udlandsophold og evt. tidligere erfaring
  • Udtalelse fra klinisk lærer
  • Evt. andre udtalelser (der fortæller noget om robusthed mv.)


Tandpleje:

  • Motivation for at tage på udlandsophold og evt. tidligere erfaring


Særligt for forskningsårsstuderende

Er du forskningsårsstuderende ved ansøgningstidspunktet, kan du ikke ansøge i AU GO men skal i stedet sende din ansøgning via en webformular.

Ansøgning for forskningsårsstuderende 

Kandidatstuderende, der ikke har taget deres bachelor på AU

Vedhæft følgende:

  • Bacheloreksamensbevis eller karakterudskrift
  • Hvis din bachelor ikke er fra en dansk institution, skal du også vedlægge en oversigt over det udenlandske karaktersystem.

Studerende der ønsker en fælles ansøgning

Hvis I er to studerende, der ønsker at blive tildelt en plads på samme universitet, kan I ansøge om dette. I skal hver især søge individuelt gennem AU GO, hvor I vælger alle de samme prioriteter. Derudover skal I udfylde og vedhæfte formularen Joint application.  I skal også notere navnet på den, som I ønsker at søge sammen med, i ansøgningen under “special needs”. Læs mere her.

Valgfri dokumentation af sprogkundskaber

Hvis du allerede opfylder et evt. sprogkrav er du velkommen til at vedhæfte denne. Det er dog ikke et krav for at komme i betragtning til en plads.

Dog skal du være indstillet på at eftersende dokumentation, før du kan nomineres til en udvekslingsplads ved værtsuniversitetet.