Fakultetsstipendie

Fakultetsstipendiet kan søges af studerende på Health, der rejser på meritgivende udveksling i min. 3 måneder, og som ikke får et Erasmus +, Nordplus eller Nordlys stipendium med.

Hvem kan søge?

Hvis du er indskrevet som fuldtidsstuderende på Health og planlægger et udlandsophold (studie- eller praktikophold) og ikke modtager Erasmus-stipendium, Nordplus - eller Nordlys stipendie.

Derudover er der følgende krav til uddeling af stipendiet:

  • Tilskud gives kun til aktiviteter, der er forhåndsgodkendt til meritoverførsel.
  • Tilskud gives kun til ophold af min. 3 måneders varighed, og hvor der optjenes min. 5 ECTS points pr. måned.
  • Det skal tilstræbes, at studieopholdet ikke bliver unødvendigt studieforlængende.

Rejser du ud gennem en AU-aftale?

Hvis du rejser ud gennem en af Health's aftaler og skal du på udveksling i foråret 2021 og frem skal du ikke længere selv søge om at få tildelt et fakultetsstipendie. Dette vil fremover blive registreret og udbetalt automatisk i forbindelse med at stipendiet udbetales til de øvrige modtagere.

Stipendiets størrelse

Alle tilskudsberettigede kan få 4.000 kr. til udlandsophold i Europa og 6.000 kr. til udlandsophold uden for Europa.

Hvis der på baggrund af ovenstående tildelingskriterier er ansøgninger for mere end den afsatte ramme, vil studerende, der rejser ud ud gennem en af AU's aftaler bliver foretrukket.

Sådan søger du

Der kan ansøges på to tidspunkter: Senest 15. juni for studieophold i efterårssemesteret og senest 15. december for studieophold i forårssemesteret.

Ansøgningen sker via denne formular og følgende bilag skal medsendes:

  • Forhåndsgodkendelse af fag i udlandet
  • Dokumentation for optagelse/godkendt ophold ved det udenlandske universitet/organisation

Ansøgninger sendt efter deadline tages ikke i betragtning og der kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.

Varighed af studieperioden:

VIGTIGT: Skriv dette så præcist som muligt. Undersøg via hjemmesider på værtsuniversitet eller i korrespondance med værtsuniversitetet.

Skriv ikke blot fra januar - juni, men fx. fra 28. januar 20xx - 22. juni 20xx. Den angivne periode er studieperioden inkl. evt. eksamen.

Hvis det passer ind i dine planer i øvrigt, må du selvfølgelig gerne opholde dig i værtslandet både før og efter studieperioden, men opgiv her kun studieperioden så præcist som muligt. 

Spørgsmål til ansøgning

Har du spørgsmål til din ansøgning kan du sende en mail til health.studyabroad@au.dk 

Information om tildeling eller afslag på fakultetsstipendiet oplyses skriftligt senest 4 uger efter ansøgningsfristen.   

Udbetaling

Beløbet overføres til din NEM-konto: 

  • Udvekslingsophold i forårssemestre: udbetaling ultimo januar
  • Udvekslingsophold i efterårssemestre: udbetaling ultimo august

Ved hjemkomst skal du fremsende bekræftelse på studieopholdet i form af transcript of records til fakultetsstipendium.health@au.dk

Bemærk: Du er forpligtet til at tilbagebetale stipendiet, hvis dit udvekslingsophold aflyses inden afrejse. Studerende, som ikke har fået overført merit i løbet af det efterfølgende semester, vil blive opkrævet dokumentation for at opholdet er forsøgt gennemført.