Udrejse Bachelor i Medicin

På bacheloren i Medicin er det ifølge studieordningen muligt at rejse ud på alle semestre, men af praktiske årsager kan udlandsophold dog først lade sig gøre fra 3. semester af og fremefter. Kun hele kurser kan blive forhåndsgodkendt af studienævnet på Medicin. Det er således ikke muligt at tage dele af et kursus, fx klinikdelen i udlandet.

Der findes i øjebliket enkelte udvekslingsmuligheder gennem en aftale af Aarhus Universitet på bacheloren i Medicin. Disse kan du søge frem i MoveOn. Vær opmærksom på, at der ikke findes nogen fagpakker på universiteterne, så du vil selv skulle lede efter fag, der kan passe ind i dit studieprogram. 

Som alternativ til udrejse gennem en af AU's aftaler, kan du forsøge selv at arrangere et udlandsophold, som freemover. Du kan læse mere om denne mulighed herunder.

Det valgfrie element - 5. semester

Valgfaget på 5. semester giver dig mulighed for selv at arrangere et ophold enten på et udenlandsk universitet, tage et summer university kursus i DK eller i udlandet, eller i klinik på et universitetshospital i udlandet. Health har desværre ikke nogen samarbejdsaftaler, som kan bruges til 5. semesters valgfag. 

For at kunne få et ophold godkendt, skal opholdet opfylde bestemte krav, som du kan læse herunder.

Opholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet, og deadlinen for ansøgningen til forhåndsgodkendelse følger de øvrige regler deadlines for at søge forhåndsgodkendelser.

Læs mere om det valgfrie element på 5. semester

Freemover - udrejse på egen hånd

Hvis du har lyst til selv at lægge kræfter i at planlægge dit ophold, har du mulighed for at søge ud gennem freemover-ordningen (også kaldet Udlandsstipendieordningen). 

Tommelfingerreglen at det er nødvendigt at få en forhåndsgodkendelse ved studienævnet på sin uddannelse for at kunne tage afsted.  

I ordet Freemover ligger der også, at du selv skal stå for hele processen. Til gengæld kan du i mange tilfælde få adgang til universiteter, som Health ikke kan hjælpe med en udvekslingsaftale til.    

Du finder en guide til at rejse ud som Freemover her.

Særligt omkring patologi

Hvis du ønsker at læse patologi i udlandet, skal nedenstående 4 betingelser være opfyldt og dokumenteret i din ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset i udlandet.

Ansøgninger der ikke efterlever disse betingelser vil ikke kunne forhåndsgodkendes.
Husk venligst at lave konkrete henvisninger til din dokumentation i ansøgningen.   

Du kan tage udgangspunkt i kursuskataloget på AU for at undersøge, hvilke elementer, der skal være dækket i kurset.

 1. Undervisningen skal foregå som led i et medicinstudie (lægeskole)
  Begrundelse: Mange af kurserne, som udbydes, er henvendt til mellemlange sundhedsuddannelser og er ikke målrettet lægestudiet. Af ansøgningerne fremgår det ofte ikke, hvorvidt disse kurser er en del af et lægestudie, altså at lægestuderende deltager i undervisningen, og undervisningen er et led i deres uddannelse.
 2. Undervisningen skal indeholde både almen og specielt (organspecifik) patologi
  Begrundelse: Undervisningen i speciel patologi skal være dækkende, dvs. alle de væsentlige sygdomme, herunder specielt cancersygdomme, skal være dækket.
 3. Undervisningen skal foretages af speciallæger i patologi
  Begrundelse: Dette sikrer, at undervisningen er på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau, og igen at undervisningen er rettet mod de behov, som en fremtidig læge vil have. Dette punkt fremgår sjældent af det tilsendte materiale, og den studerende skal selv kontakte universitetet og få den nødvendige dokumentation.
 4. Kurset skal samlet have 10 ECTS points
  Begrundelse: Patologi i Aarhus har samlet 15 ECTS points, men 10 points på bachelordelen.   

Tidligere forhåndsgodkendelser

Som inspiration kan du se oversigterne over tidligere forhåndsgodkendte og afviste aktiviteter på Medicin.

Vær opmærksom på, at selvom en aktivitet tidligere er blevet forhåndsgodkendt, så skal du altid selv søge om en personlig forhåndsgodkendelse ud fra ovenstående vejledning.