Udrejse Bachelor i Medicin

På bacheloren i Medicin er det ifølge studieordningen muligt at rejse ud på alle semestre, men af praktiske årsager kan udlandsophold dog først lade sig gøre fra 3. semester af og fremefter.

Er du interesseret i at komme til udlandet i løbet af bacheloren, har du to forskellige muligheder.

Du kan enten selv arrangere et udlandsophold som del af dit valgfag på 3. semester, eller du kan selv arrangere et helt semester i udlandet (dette kaldes Freemover).

Der findes ingen udvekslingsmuligheder gennem en aftale af Aarhus Universitet på bacheloren.
Du kan læse mere om de to muligheder for udlandsophold herunder.

Det valgfrie element - 3. semester

Valgfaget på 3. semester giver dig mulighed for selv at arrangere et ophold enten på et udenlandsk universitet, tage et summer university kursus i DK eller i udlandet, eller i klinik på et universitetshospital i udlandet. Health har desværre ikke nogen samarbejdsaftaler, som kan bruges til 3. semesters valgfag. 

For at kunne få et ophold godkendt, skal opholdet opfylde bestemte krav, som du kan læse herunder.

Opholdet skal forhåndsgodkendes af studienævnet, og deadlinen for ansøgningen til forhåndsgodkendelse følger de øvrige regler deadlines for at søge forhåndsgodkendelser.

Vejledning til det valgfrie element på Medicin

Freemover - udrejse på egen hånd

Hvis du har lyst til selv at lægge kræfter i at planlægge dit ophold, har du mulighed for at søge ud gennem freemover-ordningen (også kaldet Udlandsstipendieordningen). 

Tommelfingerreglen at det er nødvendigt at få en forhåndsgodkendelse ved studienævnet på sin uddannelse for at kunne tage afsted.  

I ordet Freemover ligger der også, at du selv skal stå for hele processen. Til gengæld kan du i mange tilfælde få adgang til universiteter, som Health ikke kan hjælpe med en udvekslingsaftale til.    

Du finder en guide til at rejse ud som Freemover her.

Særligt omkring patologi

Særligt omkring forhåndsgodkendelse af patologi:

Hvis du ønsker at læse patologi i udlandet, gælder nedenstående betingelser.

Når du søger om forhåndsgodkendelse for patologi, er det udelukkende kravene i linket nedenfor, som du skal dokumentere er opfyldt for det udenlandske fag.

Patologi adskiller sig med andre ord fra de øvrige fag på medicin, hvor du skal vurdere og dokumentere om et udenlandsk fag har forhåndsgodkendelsespotentiale ud fra AU's Kursuskatalog.

Betingelser for forhåndsgodkendelse af patologi-undervisning på medicin i udlandet.

Bachelorprojekt som fjernstudie

Hvis du rejser ud på enten 5. eller 6. semester på din bachelor, bytter du ofte rundt på semesterrækkefølgen, og det kan betyde, at du skal skrive din bachelor som fjernstudie.

Hvis du vælger fjernstudium, skal du skrive et individuelt bachelorprojekt. Du skal derfor søge om forhåndsgodkendelse hertil, hvor du selv finder emne og vejleder – se vejledning og ansøgningsskema her.

Du skal skrive din bacheloropgave ved en AU-vejleder, og aflevering og eksamination foregår gennem AU. Du har ikke krav på særlige hensyn, når du skriver din bacheloropgave som fjernstudium.

Da bachelorprojektet altså skal aflægges ved AU, skal du også være opmærksom på, at faget ikke tæller med i en eventuel opgørelse over, hvor mange point du læser i udlandet. Dette er relevant, hvis dit værtsuniversitet har et minimumskrav ift. antal point, du skal læse under dit ophold.

Vigtigt information i foråret 2021

I forbindelse med indfasningen af den nye studieordning på bacheloruddannelsen i Medicin gælder særlige regler for bachelorprojektet i foråret 2021.

Læs mere om bachelorprojekt i foråret 2021 på den nye studieordning

 

 

Tidligere forhåndsgodkendelser

Som inspiration kan du se oversigterne over tidligere forhåndsgodkendte og afviste aktiviteter på Medicin.

Vær opmærksom på, at selvom en aktivitet tidligere er blevet forhåndsgodkendt, så skal du altid selv søge om en personlig forhåndsgodkendelse ud fra ovenstående vejledning.