11. semester

11. semester er det internationale semester og indeholder følgende fag:

  • Gynækologi/obstetri og Pædiatri
  • Professionsspor 5

På udvalgte partneruniversiteter er der sammensat fagpakker, idet disse fag tidligere er blevet godkendt til semestret. Du skal huske at søge din egen personlige forhåndsgodkendelse.

Du kan læse mere om fagpakker under "Fagpakker for Kandidat på Medicin" på denne side.

Hvor kan jeg komme hen?

Som medicinstuderende har du gode muligheder for at få forhåndsgodkendt fag i udlandet, da der ved de fleste udvekslingsaftaler ligger tidligere forhåndsgodkendte fagpakker. Husk, du skal selv søge en personlig forhåndsgodkendelse.

Her kan du se de aftaler, som det er muligt at søge ud på.

Du kan med fordel læse "trin-for-trin"-guiden, når du overvejer at tage på udveksling.

Udvælgelseskriterier

Som ansøger om at blive udvekslingsstuderende på det internationale semester på medicin, tager udvælgelsen udgangspunkt i en helhedsvurdering af ansøgeren på baggrund af en følgende prioriterede udvælgelseskriterier.

  • Karakterer (vægtet ECTS-gennemsnit)
  • Motiveret ansøgning: Du bedes udfylde dette ansøgningsskema for at motivere din ansøgning om udveksling på internationalt semester.

I fordelingen af pladser forsøger vi at få så mange afsted som muligt, og starter udvælgelsen baseret på førsteprioriteter. Du øger derfor dine chancer for at komme på udveksling, hvis du prioriterer flere destinationer. 

Husk at det forventes, at du tager imod en eventuel tildelt studieplads, uanset hvilken plads universitet har på din prioriteringsliste. Overvej derfor nøje hvilke universiteter, du ønsker at komme på udveksling til.

Anciennitet 
På aftaler, hvor der både er mulighed for at rejse ud og læse fag på flere semestre, prioriteres ansøgninger fra studerende, der rejser ud på det internationale semester (11. semester). På visse destinationer er der øremærket pladser til 10. og 11. semester. 

Desuden vil studieanciennitet tages i betragtning i kombination med ovenstående dokumenter. Dvs. at hvis to studerende søger ud på 11. semester, på samme destination, men den ene kun er komme til 10. semester i sit studieprogram, så vil den der naturligt at kommet til 11. semester blive foretrukket. 

Sprogkrav

Hvis der er særlige krav til sprogniveau på en aftale, vil dette fremgå af aftalen i ansøgningssystemet AUGO. 

Du kan godt søge udveksling på et af vores partneruniversiteter, selvom du ikke er flydende i undervisningssproget (fx fransk/spansk/italiensk/tysk). Vi anbefaler, at du opfrisker dine sprogkundskaber inden afrejse mhp. at kunne følge undervisningen/begå dit i klinikken. 

Flere af vores partneruniversiteter kræver desuden dokumentation for sprogkundskaber. I AU GO kan du se, hvilke sprogkrav der gælder for de enkelte partneruniversiteter.

For forskningsårsstuderende

Er du forskningsårsstuderende?

Er du forskningsårsstuderende ved ansøgningstidspunktet kan du ikke ansøge i AU GO men skal i stedet sende din ansøgning via en webformular.

Ansøgning for forskningsårsstuderende 

Fagpakker på Kandidat i Medicin

En fagpakke er en oversigt over udvalgte fag på de udenlandske universiteter, som studienævnet på Medicin tidligere har vurderet svarer til indholdet af de fag, der udbydes på Aarhus Universitet.

Pakkerne er ikke specielt udbudt af det udenlandske universitet til studerende fra Aarhus Universitet.

Dette betyder, at der kan ske ændringer af fagene i fagpakkerne, og at nogle af fagene ikke stemmer fuldstændigt overens med det, der udbydes i Aarhus. 

Aarhus Universitet kan ikke garantere at disse fag udbydes på et specifikt semester eller i et bestemt år. Du skal derfor inden afrejse selv undersøge hos værtsuniversitetet om kombinationen kan lade sig gøre.

Det vil sige, at selvom du søger ud på en fagpakke, skal du stadig søge en personlig forhåndsgodkendelse ved studienævnet, hvis du bliver nomineret til en plads. 

Nogle universiteter har både Erasmus og Nordplus pladser, det er ikke afgørende, hvilken type plads man søger og man kan også søge begge, som f.eks. 1 og 2 prioritet.

OBS: Når du søger en fagpakke, skal du blot skrive fagpakke XX semester på XX universitet i course selection form (som findes her på listen over bilag, der skal vedlægges ansøgningen)

Hvorvidt du optages på fagene efter en nominering fra Aarhus Universitet er op til værtsuniversitetet.  Se desuden ”Trin-for-trin”-guiden, punkt 5.