Medicinsk filosofi og videnskabsteori

Undervisning Forår 2020

Materiale til og information om undervisningen findes på BlackBoard - kan tilgåes tidligst 14 dage før semesterstart

bb.au.dk 

Undervisningsansvarlig:
Somogy Varga 

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen Sommer 2020

Eksamensdato:  Fra torsdag d. 27. februar kl. 10.00 til fredag d. 28. februar kl. 10.00 (24-timers bunden hjemmeopgave)

Tidspunkt: se ovenfor

Lokale: -

Dato for resultat: følger senere

Eksamen foregår i Digital Eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side Generelt om eksamen.

Reeksamen

Re-eksamensdato: fra torsdag d. 26. marts kl. 10.00 til fredag d. 27. marts kl. 10.00. (24-timers bunden hjemmeopgave)

Tidspunkt: se ovenfor

Lokale: -

Dato for resultat: følger senere

Eksamen foregår i Digital Eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk