Medicinsk genetik

Undervisning Forår 2020

Materiale til og information om undervisningen findes på BlackBoard ca. 14 dage før undervisningsstart bb.au.dk

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen Sommer 2020

Husk dit studiekort som skal fremvises inden eksamen begynder

Skriftlig eksamen aflægges under eksamensnummer

Foreløbig eksamensdato: torsdag d. 4. juni

Tidspunkt: følger senere

Lokale: følger senere

Dato for resultat: følger senere

Tilmelding til reeksamen foregår i Studieselvbetjeningen senest 2 dage efter seneste dato for resultat.  

Eksamen foregår i Digital Eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Re-eksamensmøde med studievejledningen: 

 

Reeksamen

Re-eksamensmøde med studievejledningen: 

Foreløbig re-eksamensdato: fredag d. 7. august

Tidspunkt: følger senere

Lokale:  følger senere

Dato for resultat: følger senere

Eksamen foregår i Digital Eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk