Medicinsk genetik

Undervisning Efterår 2019

Materiale til og information om undervisningen findes på BlackBoard ca. 14 dage før undervisningsstart bb.au.dk

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen Vinter 2019-20

Husk dit studiekort som skal fremvises inden eksamen begynder

Skriftlig eksamen aflægges under eksamensnummer

Eksamensdato: torsdag d. 19. december 2019

Tidspunkt: kl. 9.00- kl. 12.00

Lokale: Trøjborgvej 82-84, Bygn. 1912-1917, 8000 Aarhus C.

Dato for resultat:  torsdag d. 9. januar 2020.

Tilmelding til reeksamen foregår i Studieselvbetjeningen senest 2 dage efter seneste dato for resultat.  

Eksamen foregår i Digital Eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

 

Reeksamen

Re-eksamensmøde med studievejledningen: afholdes efter ordinær eksamen

Re-eksamensdato: fredag d. 17. januar

Tidspunkt: kl. 9.00-12.00

Lokale: Eksamensnummer ? - ?: Trøjborgvej 82-84, Bygning 1912-1917, 8000 Aarhus C

Eksamensnummer ? - ?: Finlandsgade 8, Bygning 5106-5108, 8200 Aarhus C

Dato for resultat: onsdag d. 29. januar

Eksamen foregår i Digital Eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk