HLR-AED

Undervisning efterår 2022

Undervisning HLR-AED: september 2022

Materiale fra undervisere findes på Brightspace. 

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Holdbytte og udsættelse af Tidlig klinik

Holdbytte

Holdbytte på HLR-AED er ikke muligt.

Udsættelse af Tidlig klinik

Det er ikke muligt at udsætte Tidlig klinik.

Eksamen

  • Kurserne bestås ved undervisningsdeltagelse

Praktiske oplysninger

Obligatoriske fag
Ifølge studieordningen er der tre indstillingsbetingelser for at kunne blive holdsat til Tidlig klinik:

  • HLR-AED
  • Information om forsikringsforhold, tavshedspligt mm. via kursus på Brigthspace.
  • Forelæsning om introduktion til hospitalet og det at være del af en klinisk arbejdsplads

Ikke-bestået og afmelding af klinik
Hvis du ikke har bestået ovenstående og ikke har indhentet en børneattest bliver du automatisk afmeldt Tidlig klinik.