Læge-patient kommunikation og tidlig klinik

Undervisning efteråret 2019

Tidlig klinik: uge 2 +3 2020.

Klinikfordelingen bliver offentliggjort i november/ december 2019 og kan ses på jeres selvbetjening.

Liste over sygehuse og afdelinger med forkortelser for tidlig klinik 2. semester

"Introduktion til tidlig klinik"-forelæsning ved kursusleder Henning Mølgaard
Fredag den 3. januar 2020 i  kl. 12.15-13.00. Lokale 1232-115, Store anatomisk Aud.

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Undervisning foråret 2020

F20 sundhedspsykologi undervises i uge 13

Tidlig klinik: uge 25 og 26, 2020

Klinikfordelingen vil blive offentliggjort ultimo april og kan ses på jeres selvbetjening senere på semestret.

Liste over sygehuse og afdelinger med forkortelser for tidlig klinik 2. semester

 

"Introduktion til tidlig klinik"-forelæsning ved kursusleder Henning Mølgaard
fredag, d. 12. juni 2020, kl. 12.15-13.00, lokale 1232-115, Store anatomisk aud.

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Tidlig klinik i 2020

I foråret og efteråret 2020 er undervisningen i sundhedspsykologi lagt ind under kurset Læge-patientkommunikation og tidlig klinik. Sundhedspsykologidelen afvikles som et obligatorisk ugekursus med 100% tilstedeværelse.

Får du ikke godkendt ugekurset, skal du bestå sundhedspsykologidelen ved en bunden 48-timers skriftlig hjemmeopgave.

Beståelse af sundhedspsykologidelen er en forudsætning for den samlede beståelse af kurset Læge-patientkommunikation og tidlig klinik, men ikke en forudsætning for at kunne komme i klinik.

Praktiske oplysninger

Obligatoriske fag
Ifølge studieordningen er der tre indstillingsbetingelser (her: obligatoriske kurser) for at kunne blive holdsat til klinikopholdet i faget ”Læge-patient kommunikation og tidlig klinik". Disse er:

  • HLR-AED
  • Færdighedstræning
  • Kommunikationskursus


Ikke-bestået og afmelding af klinik

Hvis du ikke har bestået disse tre kurser, afmeldes du administrativt fra klinikken, og du kan således ikke bestå det samlede kursus, men bruger et eksamensforsøg.

Tilmelding til 2. prøveforsøg
Når du afmeldes klinikken, sendes der besked herom til klinikken og til den studerende. I forhold til at blive tilmeldt undervisning og eksamen igen gælder reglerne for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg.   

Har du bestået dele af faget og skal holdsættes igen?
Når du tilmeldes faget ”Læge-patient kommunikation og tidlig klinik” igen, bedes du gøre os opmærksom på, hvis du har bestået dele af den obligatoriske undervisning, så du ikke holdsættes til dette igen. Dette gør du ved at skrive en mail til Birte Marcussen bmm@au.dk.

Du kan se på din selvbetjening, hvilke obligatoriske kurser du har bestået, og det er dit eget ansvar at huske dette. Såfremt du ikke selv gør os opmærksom på, at du skal fritages fra en eller flere dele af den obligatoriske undervisning, vil du blive holdsat på alle dele igen, og skal således have godkendt alle dele endnu en gang.

Usædvanlige forhold og dispensation
Skulle der være usædvanlige forhold i forbindelse med dit fravær, bedes du fremsende ansøgning om dispensation snarest muligt via mit.au.dk.

Vi anbefaler desuden, at du kontakter studievejledningen for at få hjælp til at planlægge, hvornår du kan følge undervisningen igen, så det kolliderer mindst muligt med øvrig undervisning.

Børneattest

I forbindelse med tidlig klinikophold skal der indhentes børneattest på dig. Forud for dit klinikophold vil du modtage et brev i din E-Boks fra Rigspolitiet, hvor du skal give dit samtykke til, at Region Midt må indhente din børneattest. Det gør du med dit Nem-ID i E-Boks, og det er vigtigt, at du har sat din E-boks op til at modtage post fra Staten.

I forbindelse med ansøgningen til kandidatuddannelsen i medicin skal du aflevere en ny børneattest, og proceduren er den samme som til tidlig klinik - Læs mere om børneattest i forbindelse med kandidatuddannelsen i Medicin her.

Er du ikke dansk statsborger, skal du derudover aflevere en straffeattest fra dit hjemland i autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk. Straffeattesten skal være påført dit danske CPR-nummer, og du vil få en mail fra Region Midt, såfremt du skal indsende en straffeattest, og heri fremgår det, hvordan du skal aflevere den.

Ungdomskort til Tidlig klinik

Vær opmærksom på, at fristen for ansøgning om transportrefusion ligger før dit klinikophold. Bestil og betal derfor Ungdomskortet, så snart du kender dit praktiksted og ansøg om refusion, inden fristens udløb. Læs mere her.