HLR-AED / Færdighedskursus / Kommunikationskursus

Undervisning efteråret 2019

Undervisningsplan uge 51: Færdighedstræning og Læge-patientkommunikation kan ses på BB.

Undervisningsplan: HLR-AED findes på BB.


Materiale fra undervisere findes på Blackboard www.bb.au.dk

Mulighed for fritagelse for deltagelse i obligatorisk HLR-AED

OBS: Vær opmærksom på, at de prækliniske kurser skal være godkendt inden påbegyndelse af semestrets kliniske ophold.

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Undervisning foråret 2020

Undervisningsplan uge 23 og 24: Færdighedstræning og Læge-patientkommunikation kan ses på BB senere på semestret.

Undervisningsplan: HLR-AED findes på BB.


Materiale fra undervisere findes på Blackboard www.bb.au.dk

Mulighed for fritagelse for deltagelse i obligatorisk HLR-AED

OBS: Vær opmærksom på, at de prækliniske kurser skal være godkendt inden påbegyndelse af semestrets kliniske ophold.

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Holdbytte og udsættelse af Tidlig klinik

Holdbytte

Holdbytte på HLR-AED er ikke muligt.

Holdbytte på Kommunikationskurset og Færdighedskurset er ikke længere muligt fra efteråret 2019.

 

Udsættelse af Tidlig klinik

Det er ikke muligt at udsætte Tidlig klinik, da det vil koste dig ét eksamensforsøg.

Eksamen

  • Kurserne bestås ved undervisningsdeltagelse

Praktiske oplysninger

Obligatoriske fag
Ifølge studieordningen er der tre indstillingsbetingelser (her: obligatoriske kurser) for at kunne blive holdsat til klinikopholdet i faget ”Læge-patient kommunikation og tidlig klinik". Disse er:

  • HLR-AED
  • Færdighedstræning
  • Kommunikationskursus


Ikke-bestået og afmelding af klinik

Hvis du ikke har bestået disse tre kurser, afmeldes du administrativt fra klinikken, og du kan således ikke bestå det samlede kursus, men bruger et eksamensforsøg.

Tilmelding til 2. prøveforsøg
Når du afmeldes klinikken, sendes der besked herom til klinikken og til den studerende. I forhold til at blive tilmeldt undervisning og eksamen igen gælder reglerne for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg.   

Har du bestået dele af faget og skal holdsættes igen?
Når du tilmeldes faget ”Læge-patient kommunikation og tidlig klinik” igen, bedes du gøre os opmærksom på, hvis du har bestået dele af den obligatoriske undervisning, så du ikke holdsættes til dette igen. Dette gør du ved at skrive en mail til Birte Marcussen bmm@au.dk.

Du kan se på din selvbetjening, hvilke obligatoriske kurser du har bestået, og det er dit eget ansvar at huske dette. Såfremt du ikke selv gør os opmærksom på, at du skal fritages fra en eller flere dele af den obligatoriske undervisning, vil du blive holdsat på alle dele igen, og skal således have godkendt alle dele endnu en gang.

Usædvanlige forhold og dispensation
Skulle der være usædvanlige forhold i forbindelse med dit fravær, bedes du fremsende ansøgning om dispensation snarest muligt via mit.au.dk.

Vi anbefaler desuden, at du kontakter studievejledningen for at få hjælp til at planlægge, hvornår du kan følge undervisningen igen, så det kolliderer mindst muligt med øvrig undervisning.