Makroskopisk anatomi

Undervisning forår 2020

Makroskopisk anatomi

IntroduktionMandag den 27. januar 2020 kl. 9.15-10.00 i Store Anatomisk Auditorium (1232-115)
Første gangUge 5
Sidste gangUge 20

Holdundervisning, forelæsninger og dissektioner:

Tid og sted: Se detaljerede lektions og undervisningsplaner på Blackboard www.bb.au.dk

Er du omgænger kan du få adgang til kurset på Blackboard ved at kontakte Susanne Reis på sr@au.dk

Kursusleder:

Lektor Janne Lebeck; e-mail jl@biomed.au.dk, tlf. 87167651

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen

Ordinær eksamen sommer 2020

Eksamen afholdes i Digital Eksamen

PRÆPARATPRØVE

EksamensdatoForeløbig dato onsdag d. 27. maj
TidspunktMødetid og indskrivning kl. 8.00
Eksamensnr.:
Sted: Anatomisk Institut, bygning 1231 indgang Vandrehallen

Eksamensdato Foreløbig dato onsdag d. 27. maj
TidspunktMødetid og indskrivning kl. 11.30
Eksamensnr.:
Sted: Anatomisk Institut, bygning 1231 indgang Store anatomisk aud. 1232-115

SKRIFTLIG PRØVE

Eksamensdato Foreløbig dato torsdag d. 28. maj
Tidspunkt9.00-13.00
Lokale Oplysninger følger
Dato for resultatOplysninger følger

Resultat fra eksamen skal ses på din studieselvbetjening på mit.au.dk.

Tilmelding til reeksamen foregår i studieselvbetjeningen senest 2 dage efter seneste dato for resultat.

Kontakt til eksaminator:  Eksaminator kan kontaktes af studerende, der ikke er bestået makroskopisk anatomi eksamen. Se besked på Blackboard og følg linket


Re-eksamensmøde med studievejledningen: 
Oplysninger følger

Opsamlingseksamen sommer 2020

2015 studieordning sidste eksamen afholdes i forbindelse med ordinær eksamen, se plan og datoer i boksen ovenfor

Re-eksamen vinter 2019-20 og S2020

Re-eksamensmøde med studievejledningen:  Onsdag d. 8/1-2020 kl. 12.00 i lokale 1613-109 auditorium 3.

Re-eksamen afholdes i Digital Eksamen

Tilmelding / afmelding af re-eksamen: Se Generelt om eksamen

PRÆPARATPRØVE

ReeksamensdatoTirsdag d. 21. januar 2020
TidspunktMødetid kl. 8.30, eksamen starter kl. 9.00
LokaleAnatomisk Institut, bygning 1231 indgang Vandrehallen

SKRIFTLIG PRØVE

ReeksamensdatoOnsdag d. 22. januar 2020
Tidspunkt9.00-13.00
LokaleTrøjborgvej 82-84
Dato for resultatTirsdag d. 4. februar

Resultat fra re-eksamen skal ses på din studieselvbetjening på mit.au.dk.

Kontakt til eksaminator:  Eksaminator kan kontaktes af studerende, der ikke er bestået makroskopisk anatomi eksamen. Kontaktoplysninger følger

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Re-eksamen sommer 2020

Præparatprøve: foreløbig dato tirsdag d. 11. august

Skriftlig prøve: foreløbig dato onsdag d. 12. august

Obligatorisk deltagelse og indstillingsbetingelser

Dit tilladte fravær

I makroskopisk anatomi er der 15 obligatoriske dissektionsgange. For at få lov til at gå til eksamen skal du gennemføre mindst 12 gange. Hvis dit fravær overskrider det maksimalt tilladte, bør du hurtigst muligt tage kontakt til kursusledelsen, da et ikke godkendt forløb er lig med et brugt prøveforsøg.

Hvis du mangler godkendelse af dissektionsforløbet…

…  skal du tilmelde dig dissektionsforløbet igen. Det gør du ved at skrive til studadm.eksamen.medicin@au.dk inden semesterstart. Du skal selv sørge for at eksamenstilmelde dit 2. prøveforsøg.

Scenariet her er, at du skal have godkendt sammenlagt 12 forskellige ud af 15 dissektionsgange, men du mister ikke dine godkendte gange fra dit første forløb. Det er bare vigtigt, at du deltager i andre dissektionsgange end dem, du allerede har fået godkendt fra første forløb.

Altså: har du fået godkendt 10 dissektionsgange det første semester, skal du have godkendt minimum 2 andre dissektionsgange det efterfølgende semester, for at det samlede dissektionsforløb kan godkendes.

Bliver du syg

Ved dokumenteret sygdom eller andet begrundet fravær udover 4 dissektioner, har du mulighed for at søge dispensation via mit.au.dk. Alle ansøgninger om dispensation begrundet i usædvanlige vilkår eller særlige forhold behandles af studieadministrationen.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk