Makroskopisk anatomi

Undervisning efterår 2019

Makroskopisk anatomi

IntroduktionMandag den 26. august 2019 kl. 9.15-10.00 i Store Anatomisk Auditorium (1232-115)
Første gangUge 35
Sidste gangUge 50

Holdundervisning, forelæsninger og dissektioner:

Tid og sted: Se detaljerede lektions og undervisningsplaner på Blackboard www.bb.au.dk

Er du omgænger kan du få adgang til kurset på Blackboard ved at kontakte Susanne Reis på sr@au.dk

Kursusleder:

Lektor Janne Lebeck; e-mail jl@biomed.au.dk, tlf. 87167651

Neuroanatomi

Undervisningen omfatter holdundervisning, forelæsninger og dissektion.

Forelæsningerne er af 2 timers varighed og vil omhandle funktionelle aspekter af den basale neuroanatomi.

Holdundervisning, forelæsninger og dissektioner:

Tid og sted: Se detaljerede undervisningsplaner på Blackboard www.bb.au.dk

Kursusleder:

Lektor Morten Skovgaard Jensen, e-mail msj@biomed.au.dk, tlf. 87167616.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen

Ordinær eksamen vinter 2019-20

Eksamen afholdes i Digital Eksamen

PRÆPARATPRØVE

Eksamensdato Torsdag d. 12. december 2019
TidspunktMødetid og indskrivning kl. 8.00
Eksamensnr.: Oplysninger følger
Sted: Anatomisk Institut, bygning 1231 indgang Vandrehallen

EksamensdatoTorsdag d. 12. december 2019
TidspunktMødetid og indskrivning kl. 11.30
Eksamensnr.: Oplysninger følger
Sted: Anatomisk Institut, bygning 1231 indgang Store anatomisk aud. 1232-115

SKRIFTLIG PRØVE

Eksamensdato Fredag d. 13. december 2019
Tidspunkt9.00-13.00
LokaleTrøjborgvej 82-84
Dato for resultatTirsdag d. 7. januar 2020 senest Kl. 12.00

Resultat fra eksamen skal ses på din studieselvbetjening på mit.au.dk.

Tilmelding til reeksamen foregår i studieselvbetjeningen senest 2 dage efter seneste dato for resultat.

Kontakt til eksaminator:  Eksaminator kan kontaktes af studerende, der ikke er bestået makroskopisk anatomi eksamen. Se besked på Blackboard og følg linket


Re-eksamensmøde med studievejledningen:  Oplysninger følger

Re-eksamen vinter 2019-20

Re-eksamensmøde med studievejledningen:   Oplysninger følger

Re-eksamen afholdes i Digital Eksamen

Tilmelding / afmelding af re-eksamen: Se Generelt om eksamen

PRÆPARATPRØVE

ReeksamensdatoTirsdag d. 21. januar 2020
TidspunktMødetid kl. 8.30, eksamen starter kl. 9.00
LokaleAnatomisk Institut, bygning 1231 indgang Vandrehallen

SKRIFTLIG PRØVE

ReeksamensdatoOnsdag d. 22. januar 2020
Tidspunkt9.00-13.00
Lokale Oplysninger følger
Dato for resultat Oplysninger følger

Resultat fra re-eksamen skal ses på din studieselvbetjening på mit.au.dk.

Kontakt til eksaminator:  Eksaminator kan kontaktes af studerende, der ikke er bestået makroskopisk anatomi eksamen. Kontaktoplysninger følger

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Obligatorisk deltagelse og indstillingsbetingelser

Dit tilladte fravær

I makroskopisk anatomi er der 18 obligatoriske dissektionsgange. For at få lov til at gå til eksamen skal du gennemføre mindst 14 gange, hvor mindst 1 gang skal være i neuroanatomi. Hvis dit fravær overskrider det maksimalt tilladte, bør du hurtigst muligt tage kontakt til kursusledelsen, da et ikke godkendt forløb er lig med et brugt prøveforsøg.

Hvis du mangler godkendelse af dissektionsforløbet…

…  skal du tilmelde dig dissektionsforløbet igen. Det gør du ved at skrive til studadm.eksamen.medicin@au.dk inden semesterstart. Du skal selv sørge for at eksamenstilmelde dit 2. prøveforsøg.

Scenariet her er, at du skal have godkendt sammenlagt 14 forskellige ud af 18 dissektionsgange, men du mister ikke dine godkendte gange fra dit første forløb. Det er bare vigtigt, at du deltager i andre dissektionsgange end dem, du allerede har fået godkendt fra første forløb.

Altså: har du fået godkendt 12 dissektionsgange det første semester, skal du have godkendt minimum 2 andre dissektionsgange det efterfølgende semester, for at det samlede dissektionsforløb kan godkendes. Mindst én af de samlede 14 gange skal være i neuroanatomi.

Bliver du syg

Ved dokumenteret sygdom eller andet begrundet fravær udover 4 dissektioner, har du mulighed for at søge dispensation via mit.au.dk. Alle ansøgninger om dispensation begrundet i usædvanlige vilkår eller særlige forhold behandles af studieadministrationen.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk