Fysiologi

Undervisning efterår 2019

Detaljeret undervisningsplan findes på Blackboard www.bb.au.dk

Forelæsninger

Tid:   
Mandag, onsdag, fredag kl. 14-16.
Sted:
Se detaljeret plan på Blackboard
Første gang: Mandag d. 26. august 2019
Sidste gang: Mandag d. 25. november 2019

Holdundervisning

Tid hold 1-3: Mandag, onsdag, fredag kl. 8-10
Tid hold 4-6: Mandag, onsdag, fredag kl. 10-12
Sted: Se detaljeret plan på Blackboard
Første gang: Onsdag d. 28. august 2019
Sidste gang: Fredag d. 13. december 2019

Ingen undervisning på faglig dag fredag d. 04.10.2019

Der holdes pause i undervisningen pga. eksamen i sundhedspsykologi.

Pause d. 15.10 til  22.10.2019 begge dage incl.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Ordinær eksamen vinter 2019-20

EksamensdatoForeløbig dato onsdag d. 18. december 2019
Tidspunkt9.00-15.00
Lokale Oplysninger følger
Dato for resultat Oplysninger følger

 

Eksamen afholdes i Digital Eksamen, med ITX flex.

Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Gennemgang af besvarelse: Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; i så fald kan du kontakte eksaminator senest 2 uger efter offentliggørelse af karakteren. Husk at oplyse dit eksamensnummer (det 6-cifrede nummer du skrev på din eksamensbesvarelse). Feedback er som udgangspunkt for ikke-beståede studerende. Kontaktoplysninger følger


Re-eksamensmøde med studievejledningen: Oplysninger følger

Reeksamen vinter 2019-20


Re-eksamensmøde med studievejledningen:  Oplysninger følger 

Re-eksamensdato V19-20
Foreløbig dato d. 23. januar 2020
Tidspunkt9.00-15.00
Sted Oplysninger følger
Dato for resultat V19-20
Oplysninger følger

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Gennemgang af besvarelse efter re-eksamen: Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået, og hvis re-eksamen har været dit 1. prøveforsøg.
Du skal gøre følgende:indenfor 2 uger efter offentliggørelse af karakteren kan du kontakte eksaminator. Du skal oplyse dit eksamensnummer(6 cifret) og skrive i mailen at det er dit 1. prøveforsøg. Feedback er som udgangspunkt for ikke beståede studenter og der henvises i øvrigt til HE Studievejledningen.
Oplysninger følger


Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

361315 / i40