Sundhedspsykologi

Undervisning F20

Undervisningen i F2020 afholdes i uge 24

Da Sundhedspsykologi i F20 skal afvikles på hele 3 semestre grundet overgangsbestemmelser i forbindelse med udrulningen af den nye studieordning, har studienævnet godkendt, at kurset i F20 afvikles som et ugekursus med 100% obligatorisk tilstedeværelse samt aflevering og efterfølgende godkendelse af en obligatorisk opgave på en enkelt side.

Består du ikke kurset ved undervisningsdeltagelse, er reeksamen en 48-timers 5-siders bunden skriftlig hjemmeopgave.

 

Har du haft sundhedspsykologi i E19 uden at bestå kurset, skal du tilmelde dig undervisningen igen i perioden 1.-5. november, da ugekurset i F20 bestås ved undervisningsdeltagelse. Dvs. at sidste gang der afvikles eksamen i sundhedspsykologi i sin gamle form er i forbindelse med reeksamen vinter 19/20.

Undervisning forår 2020

Detaljeret undervisningsplan findes på Blackboard www.bb.au.dk

Forår 2020

Kursusansvarlige:

  • Tina Carstensen, ph.d., psykolog
  • Lisbeth Frostholm, cand.psyk.aut., klinisk lektor, ph.d

Forelæsninger/holdundervisning/eksamensseminar

Ugekurset afholdes i uge 24, 2020

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Ordinær eksamen sommer 2020


100% obligatorisk tilstedeværelse samt aflevering og efterfølgende godkendelse af en obligatorisk opgave på en enkelt side.

Reeksamen/ B- prøve sommer 2020

Dato for reeksamen:

Udleverings tidspunkt:
Afleverings tidspunkt
Dato for resultat:

 

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

B-prøve.

En bunden 48 timers skriftlig hjemmeopgave på maks. 5 sider (à 2400 tegn inkl. blanktegn), inkl. noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag og tabeller/figurer. Alle hjælpemidler er tilladt.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk