Immunologi og mikrobiologi

Eksamen vinter 2021/2022

Du finder vintereksamensplanerne 21/22 for medicin her.     


Yderligere information

Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet i eksamensplanen.

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Ulla Vosegaard Als, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.

Forudsætninger for at du kan gå til eksamen

  • For at gå til eksamen skal du deltage i minimum 7 ud af 9 laboratorieøvelser, hvoraf to er spottests.
  • For at få godkendt spottests skal du have mindst 33% rigtige svar.

Du bruger et prøveforsøg, hvis du ikke lever op til kravene ovenfor og kan ikke deltage i eksamen. Reeksamen indebærer ny holdsætning med henblik på at få godkendt indstillingsbetingelserne til eksamen.