Mikrobiologi og Immunologi

Undervisning forår 2020

Undervisningen omfatter forelæsninger, obligatoriske øvelser, kollokvier og symposier.

Første gang:

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 10.15-12.00 i Bartholin aud. 1

Sidste gang:

Onsdag den 20. maj 2020 

Sted:

(For yderligere detaljer se undervisningsplanen på Blackboard) 

 

Øvelseskurset er obligatorisk. Ved fravær godkendes kurset ikke.
(Læs "obligatorisk deltagelse og indstillingsbetingelser" her på siden)

Detaljeret undervisningsplan, pensum- og læsevejledning, øvelsesvejledning og støttenoter – samlet pris kr. 150,- kan købes via Webshop (for yderligere informationer og link til Webshop, se Blackboard) 

Spørgetime:

(Tid og sted følger)

Undervisere:

Institut for Biomedicin, Aarhus Universitetshospital, Skejby, samt eksterne forelæsere.
Kursusleder: Professor Per Höllsberg, Institut for Biomedicin

Kursets hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Ordinær eksamen sommer 2020

Eksamensdato (foreløbig): Torsdag den 11. juni 2020

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokaler
: (Se Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.


Dato for resultat:
(Følger)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Ulla Vosegaard Als, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.

Reeksamen sommer 2020

Dato for reeksamen (foreløbig): Onsdag den 19. august 2020

Tidspunkt: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: (Se i Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  


Dato for resultat: (Følger)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Obligatorisk deltagelse og indstillingsbetingelser

Der er 13 obligatoriske øvelsesgange, og indstillingsbetingelsen for at kunne gå til eksamen er, at du gennemfører mindst 11 gange.

Hvis dit fravær overskrider det maksimalt tilladte, så forløbet ikke kan godkendes, bruger du et prøveforsøg. 

Registrering af tilstedeværelse ved øvelseskurserne foretages af underviser ved hver øvelsesgang. Fristen for godkendelse af indstillingsbetingelsen er kursets sidste øvelsesgang.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk