Miljø- & Arbejdsmedicin

Undervisning forår 2020

 

Forelæsninger:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


Sidste gang:

Mandag den 17. februar 2020 kl. 8.15-10.00 i Store Anatomisk Aud. 

Mandag den 16. marts 2020

Holdundervisning:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Spørgetime:

(Fremgår af undervisningsplanen på Blackboard)

Ansvarlig:

Professor Vivi Schlünssen, Institut for Folkesundhed, Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Kursets
hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Ordinær eksamen sommer 2020

Eksamensdato (foreløbig):  
Tirsdag den 17. marts 2020 (24 timer inden påbegyndelse af stedprøve udleveres via Digital Eksamen de nøglereferencer, der henvises til i eksamensopgaven)

Onsdag den 18. marts 2020 - kl. 9.00-14.00 (stedprøve i eksamenslokalet) 

Tidspunkt: (Se ovenfor)

Lokale: (Se Digital Eksamen) 

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  

Dato for resultat: (Følger)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Pernille Kiss Hansen, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.

­­

Reeksamen vinter 2019/2020

Dato for reeksamen:

Onsdag den 8. januar 2020 (24 timer inden påbegyndelse af stedprøve udleveres via Digital Eksamen de nøglereferencer, der henvises til i eksamensopgaven)

Torsdag den 9. januar 2020 - kl. 9.00-14.00 (stedprøve i eksamenslokalet) 

Tidspunkt: (Se ovenfor)

Lokale: (Se Digital Eksamen) 

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  

Dato for resultat: Torsdag den 23. januar 2020
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor. 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk