Valgfag

Valgfag

Valgfagsperioden ligger i de første 4 uger af sem. - dvs. uge 5-8 om foråret og uge 35-38 om efteråret.

Vi udbyder følgende valgfag i efteråret 2021 på bacheloruddannelsen i medicin:

Kurser på AU Summer University - endnu ikke endelig afklaret vedr. sommer 22

Følgende kurser på AU Summer University er forhåndsgodkendt til at kunne bruges som valgfag på bacheloruddannelsen i medicin og kan tilmeldes via Studieselvbetjeningen (STADS):

Immunotherapy
Genetic Engineering using CRISPR/Cas
Electrolyte disturbances and the kidney: Understanding the underlying mechanism


Følgende valgfag udbydes på bachelor medicin i Foråret 2022:

Kurser fra andre uddannelser/universiteter

Hvis du ønsker at tage kurser på andre uddannelser/universiteter, som erstatning for et valgfag, skal du søge om forhåndsgodkendelse.

Kurset, du søger forhåndsgodkendelse til, skal være relevant i forhold til kompetenceprofilen på bacheloruddannelsen i medicin, og indholdet skal i det væsentligste adskille sig fra indholdet af andre kurser, du tager på din uddannelse.

Projektorienterede valgfag

Forhåndsgodkendelse og deadlines

Du har mulighed for selv at finde og tilrettelægge dit eget projektorienterede valgfag. Forløbet kan både være et klinisk ophold eller et praktikforløb – eksempelvis i en privat virksomhed eller offentlig institution. Forløbet varer 4 uger og kan f.eks. placeres i valgfagsperioden på 5. semester.

Frister for ansøgning om forhåndsgodkendelse
Et projektorienteret valgfag skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Du skal derfor søge studienævnet om en forhåndsgodkendelse senest den 1. april, hvis dit projektforløb er planlagt til det kommende efterårssemester, og den 1. oktober, hvis dit projektforløb er planlagt til det kommende forårssemester.

Krav for godkendelse i studienævnet

For at dit selvtilrettelagte forløb kan godkendes i studienævnet, skal følgende være opfyldt:

 • Du skal have en kontaktperson, som er ansat på projektstedet. Du har selv ansvaret for at etablere kontakten med kontaktpersonen.
 • Du skal have en AU-vejleder, som du også selv har ansvaret for at etablere kontakt med. Du kan se en oversigt over medarbejdere på institutterne her. Klik på den enkelte medarbejder for at se forskningsområder. Har du brug for yderligere vejledning ift. at finde en AU-vejleder, kan du kontakte valgfagskoordinator Mogens Andreasen, ma@biomed.au.dk
 • Hvis din kontaktperson på projektstedet er ansat på AU, behøver du ikke finde en AU-vejleder. Din kontaktperson og AU-vejleder kan dermed være den samme.
 • Du skal i samarbejde med kontaktperson og AU-vejleder planlægge dit forløb, så det lever op til læringsmålene i kursusbeskrivelsen. Du skal beskrive dette i formularen til forhåndsgodkendelse, som du finder her. Når formularen til forhåndsgodkendelsen er udfyldt, skal du indsende den via mitstudie.au.dk. Brug blanketten ”Forhåndsgodkendelser af fag uden for AU".
 • Du skal inddrage både din kontaktperson på projektstedet og din AU-vejleder, når du planlægger dit forløb, og det skal være i samarbejde med dem begge, at formularen til forhåndsgodkendelse udfyldes. Det betyder, at du på forhånd skal have aftalt med din kontaktperson på projektstedet, hvilke typer af opgaver der skal løses: eksempelvis de kliniske funktioner, du skal arbejde med, og/eller produkter, du skal tilvejebringe. Typen af opgaver relateres til læringsmålene i kursusbeskrivelsen for projektorienteret valgfag.


Opmærksomhedspunkter

Du skal desuden være opmærksom på følgende, når du udfylder formularen til forhåndsgodkendelse:

 1. Opholdet skal være af en varighed på minimum 150 timer i alt inkl. tid til det afsluttende produkt (4 uger af a 37,5 timer)
 2. Det skal specificeres, hvordan de 150 timer omtrentligt fordeles mellem f.eks. praktik på praktikstedet, forberedelse, selvstudium, udarbejdelse af projektrapport mm. Dokumentationen skal fremgå af dette skema, som ved forløbets afslutning skal afleveres sammen med det skriftlige produkt, det enkelte forløb kræver. De øvrige timer må gerne lægges på praktikstedet, men kan også afvikles som forberedelse og hjemmearbejde undervejs eller bruges på det afsluttende produkt.
 3. Projektforløbet må ikke være lønnet
 4. Din AU-vejleder skal sige god for planen, inden du sender din ansøgning om forhåndsgodkendelse af sted.


Eksamen

Eksamensformen for forløbet er godkendelse af undervisningsdeltagelse. Din AU-vejleder skal sammen med kursusleder for det projektorienterede valgfag godkende:

 1. Projektforløbet er gennemført som planlagt, jf. forhåndsgodkendelse. Dokumentationen skal fremgå af dette skema.
 2. Projektrapport på max. 5 normalsider - udarbejdes på dansk eller engelsk. I projektrapporten skal du beskrive dit ophold og redegøre for, hvordan du i dit forløb har opfyldt 2 eller flere af læringsmålene i kursusbeskrivelsen.
  Projektrapporten skal afleveres senest onsdag kl. 23.59 efter endt valgfagsperiode - i efterårssem.: uge 39 / i forårssem.: uge 09. Ligger dit projektorienterede valgfag hen over sommeren, er afleveringsfristen sidste hverdag i august. Du vil kunne se den præcise afleveringsfrist i digital eksamen. Hvis du ikke afleverer i Digital Eksamen til den angivne frist, bruger du et forsøg. Du tilmeldes herefter reeksamen. Afleveringsfristen for  2. forsøg og et evt. 3. forsøg vil ligge hhv. 3 og 6 uger efter den første afleveringsfrist.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke får forhåndsgodkendt mit projektorienterede valgfag?

Hvis du ikke får forhåndsgodkendt dit projektorienterede valgfag inden den 15. april (og tilsvarende dato i efteråret), har du 2 muligheder:

 1. Skriv til HE Studier (health.studadm@au.dk) og få annulleret din ansøgning om forhåndsgodkendelse. Derefter tilmelder du dig et valgfag udbudt af AU. Denne undervisningstilmelding vil være bindende.
 2. Afvent afgørelse på din ansøgning om forhåndsgodkendelse. Hvis den ikke bliver imødekommet, kan du kontakte HE Studier vedrørende eftertilmelding til et valgfag udbudt af AU.