BA projekt i F21 på ny studieordning

BA projekt i F21 på 6. semester

Hvis du er optaget efteråret 2018, og du i foråret 2021 skal skrive bachelorprojekt på dit 6. semester, skal bachelorprojektet skrives inden for fagområdet folkesundhed og udarbejdes i grupper. Her er det ikke muligt at skrive individuelt bachelorprojekt inden for et valgfrit fagområde. Eneste undtagelse fra denne regel er, hvis du har haft forskningsår og afleverer forskningsårsrapporten som dit bachelorprojekt.

Hvis du er optaget i februar 2019, skal du i foråret 2021 skrive BA projekt på dit 5. semester, og du følger bestemmelserne i den nye studieordning.

Læs mere om den nye studieordning her.