Farmakologi

Undervisning forår 2020

Forelæsninger:

Tid:

Tirsdage og onsdage
Forelæsningerne er placeret i tidsrummet fra kl. 12.15-14.00

Første gang:   

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 12.15-15.00 i Store Anatomisk Aud.

Sidste gang:    

(Se detaljeret plan på Blackboard)

 Holdundervisning:                   

Tid:

Tirsdage, onsdage, torsdage og fredage
Holdundervisningen er placeret i tidsrummet fra kl. 14.15-17.00

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Spørgetime:

(Tid og sted følger)

Ansvarlig:

Professor, Ulf Simonsen, Institut for Biomedicin, Afdeling for Farmakologi

Kursets hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Corona/Covid-19 situationen: Planer for erstaningsundervisning formidles via Blackboard

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Ordinær eksamen sommer 2020

Eksamensdato (foreløbig): Tirsdag den 9. juni 2020 

Tidspunkt: Kl. 9.00-14.00

Lokale: (Se i Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  


Dato for resultat:
 (Følger)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Ulla Vosegaard Als, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.

­

Reeksamen sommer 2020

Dato for reeksamen (foreløbig): Tirsdag den 18. august 2020

Tidspunkt: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: (Se i Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  


Dato for resultat
: (Følger)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.  

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk