Ny bachelorstudieordning på Medicin fra 2020

Indfasning for bachelorstuderende på medicin

Studienævnet på medicin har vedtaget en ny studieordning, som træder i fuld kraft fra efteråret 2020. Der vil imidlertid være en indfasning for nuværende studerende afhængig af forskellige forhold:

  • Begyndte du på studiet i september 2018 eller før er der ingen ændringer i dit uddannelsesforløb, medmindre du kommer bagud eller er kommet bagud på dit studie.

  • Begyndte du på studiet i januar 2019 er der ingen ændringer på dit 1. og 2.semester, men du vil overgå til den ny studieordning på dit 3.semester. Dette foregår problemfrit, såfremt du ikke kommer bagud med dine kurser. 

Nedenfor kan du se indfasningsmodellen, meritskemaet og en oversigt over sidste udbud af undervisning og eksamen på 2015-ordningen.

Indfasningsmodellen på medicin 2019-2020

Meritskema fra 2015- til 2020-bachelorstudieordningen på Medicin

Nedenstående meritskema er en oversigt over de kurser på 2015-studieordningen, som erstatter kurserne på 2020-studieordningen, hvis du bliver overflyttet til den nye studieordning. Begyndte du på studiet i foråret 2019 bliver du under alle omstændigheder overflyttet til den nye studieordning, men du skal ikke selv foretage dig noget ift. meritansøgning - det sker automatisk, såfremt du har bestået dine kurser. 

Begyndte du på studiet i efteråret 2018 eller før bliver du kun overflyttet, hvis du er blevet eller bliver forsinket med nogle af dine kurser. I så fald bedes du kontakte studievejledningen for en individuel vejledning og studieplan.

Godkendt meritskema fra 2015- til 2020-bachelorstudieordningen i medicin

Meritskemaet blev godkendt på studienævnsmøde for medicin i foråret 2019

Kurser, studerende skal have bestået på 2016-ordningen, for at få merit på 2020-ordningenKurser på 2020-ordningen, der gives merit til
Medicinsk Filosofi og Videnskabsteori (5) +
enten Kommunikationskursus fra Lægepatientkommunikation og Tidlig Klinik (5) eller Sundhedspsykologi (5 ECTS)
Videnskabsteori, Sundhedspsykologi, Kommunikation (VSK) 10 ECTS
Medicinsk Genetik 10 ECTS Genetik og Personlig Medicin 10 ECTS
Mikroskopisk Anatomi 10 ECTS og Medicinsk Genetik 10 ECTSCellebiologi 10 ECTS
Mikroskopisk Anatomi 10 ECTS og Makroskopisk Anatomi 25 ECTSFunktionel anatomi og Histologi 30 ECTS
Makroskopisk Anatomi 25 ECTSNeuroscience 10 ECTS
Biokemi 25 ECTS og Fysiologi 25 ECTSMolekylære principper 20 ECTS
Biokemi 25 ECTS og Fysiologi 25 ECTSIntegration af Celle- og organfunktioner 20 ECTS
Epidemiologi og Biostatistik 10 ECTSEpidemiologi og Biostatistik 10 ECTS
Mikrobiologi og Immunologi 15 ECTSImmunologi og Mikrobiologi 15 ECTS
Valgfag eller Sundhedspsykologi (NB!) 5 ECTSValgfag 5 ECTS
Bacheloropgave og formidling 10 ECTSBachelorprojekt 10 ECTS
-Empirisk bachelorprojekt 15 ECTS
-Folkesundhed 10 ECTS
Patologi 10 ECTSPatologi 10 ECTS
Farmakologi 10 ECTSFarmakologi 10 ECTS

NB: Hvis ikke Sundhedspsykologi er brugt til at give merit til Videnskabsteori, Sundhedspsykologi og Kommunikation (VSK)

Træk af prøveforsøg i forbindelse med overflytning mellem studieordninger

I forbindelse med overflytning af studerende fra en gammel studieordning til en ny studieordning, får studerende som udgangspunkt 3 nye prøveforsøg på ikke-beståede kurser, der er væsentligt forskellige fra den ordning, de overflyttes fra.

Der er dog kurser, der i form, titel og omfang er nærmest identiske på den nye og den gamle ordning. Her følger studerendes brugte prøveforsøg på den gamle ordning med, når en studerende overflyttes til den nye ordning.

Brugte prøveforsøg følger med på kurserne:

  • Epidemiologi og biostatistik
  • Mikrobiologi og Immunologi (frem over Immunologi og Mikrobiologi)
  • Patologi
  • Farmakologi
  • BA-projekt (10 ECTS)

Sidste udbud for undervisning og eksamen af kurser på 2015-ordningen

Hvis du kommer bagud eller er kommet bagud med et eller flere af dine kurser, kan du her se en oversigt over, hvornår du senest kan følge de pågældende kurser og gå til eksamen i dem. Hvis du ikke når at tage og bestå kurserne inden de udbydes sidste gang, overflyttes du til den nye studieordning og vil få merit i henhold til ovenstående meritskema.

KURSUSSIDSTE UDBUD AF UNDERVISNINGSIDSTE UDBUD AF EKSAMEN

1. semester 2015-ordningen

StudiestartForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
Medicinsk genetikForåret 2020Vintereksamen 2020/2021  
Mikroskopisk anatomiForåret 2020Vintereksamen 2020/2021  
VidenskabsteoriForåret 2020Vintereksamen 2020/2021  

2. semester 2015-ordningen

Makroskopisk anatomiEfteråret 2019Sommereksamen 2020
Makrskopisk anatomi eksl. NeuroEfteråret 2020Sommereksamen 2021
Tidlig klinikEfteråret 2019Undervisningsdeltagelse
Tidlig klinik inkl. SundhedspsykologiEfteråret 2020Undervisningsdeltagelse

3. semester 2015-ordningen

BiokemiForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
ValgfagEfteråret 2019Sommereksamen 2020
Fysiologi IForåret 2020Vintereksamen 2020/2021

4. semester 2015-ordningen

FysiologiForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
Fysiologi IIEfteråret 2020Sommereksamen 2021
SundhedspsykologiForåret 2020Vintereksamen 2020/2021

5. semester 2015-ordningen

Mikrobiologi og immunologiEfteråret 2020Sommereksamen 2021
Epidemiologi og biostatistikEfteråret 2020Sommereksamen 2021
Miljø- og arbejdsmedicinEfteråret 2020Sommereksamen 2021

6. semester 2015-ordningen

FarmakologiForåret 2021Vintereksamen 2021/2022
PatologiForåret 2021Vintereksamen 2021/2022
BA-projektForåret 2021Vintereksamen 2021/2022

Tillægsmoduler i E20 og F21

I forbindelse med kurset Molekylære principper udbydes der i hhv. E20 og i F21 et tillægsmodul i kemi. Grunden til dette er, at studerende på 3. semester i hhv. E20 og F21 ikke har haft kurset Cellebiologi på deres 1. semester, hvor der netop undervises i bl.a. kemi. Kemi er en forudsætning for at kunne forstå og gennemføre Molekylære principper, hvorfor det anbefales at følge tillægsmodulet. Tilbuddet er dog frivilligt, og de studerende udprøves således ikke direkte i elementer fra tillægsmodulet til eksamen.

I forbindelse med kurset Neuroscience udbydes der i hhv. E20 og i F21 et tillægsmodul i membrantransport. Grunden til dette er, at studerende på 3. semester i hhv. E20 og F21 ikke har haft kurset Cellebiologi på deres 1. semester, hvor der netop undervises i bl.a. membrantransport. Membrantransport er en forudsætning for at kunne forstå og gennemføre Neuroscience, hvorfor det anbefales at følge tillægsmodulet. Tilbuddet er dog frivilligt, og de studerende udprøves således ikke direkte i elementer fra tillægsmodulet til eksamen.