Information om udprøvning alle professionsspor

Eksamen på Professionsspor 1-6

Du består Professionssporene 1,2,3 og 5 ved undervisningsdeltagelse - herunder hører også deltagelse i diverse obligatoriske elementer. Professionssporene 4 og 6 afslutter du med en eksamen. Betingelsen for deltagelse i de afsluttende eksamener er imidlertid godkendelse af nærmere definerede obligatoriske aktiviteter – også kaldt indstillingsbetingelser.

For hvert professionsspor er der defineret en række obligatoriske aktiviteter, du skal have godkendt undervejs i forløbet - herunder hører også krav om fremmøde. For at bestå et professionsspor skal du have alle tilknyttede obligatoriske aktiviteter godkendt, og hvor der er en eksamen, skal du også bestå denne.

Bliver én eller flere af dine obligatoriske aktiviteter ikke godkendt, er professionssporet ikke bestået, og du har brugt et prøveforsøg. Består du ikke professionssporet pga. manglende godkendelse af obligatoriske aktiviteter, forudsætter ny deltagelse i prøven en ny tilmelding til undervisningen i et nyt semester. Du skal dog kun deltage i de obligatoriske aktiviteter, der ikke er godkendt tidligere.

Ved hver tilmelding til et professionsspor bruger du et prøveforsøg. Du har herefter tre prøveforsøg pr. professionsspor, dvs. du har tre eksamensforsøg til at få godkendt alle delelementer i det enkelte professionsspor. Dette gælder også obligatorisk undervisning.

Har du på professionsspor 4 og 6 fået godkendt indstillingsbetingelserne men dumper prøven, er det alene prøven, du skal tilmeldes igen.