Eksamen - Klinik og Sygdomslære 1

Vintereksamen 2022/2023

Adgang til eksamen: 

Opfyldelse af følgende indstillingsbetingelser er en forudsætning for at kunne gå til eksamen:

Kommunikation: Obligatorisk undervisning med tilstedeværelsesregistrering.

Etik: Godkendelse af etikopgave.

Godkendelse af gennemført:

  • e-læringskurser i EKG
  • håndhygiejne
  • brandbekæmpelse.  

Godkendt klinisk kørekort.

Godkendelse af kompetencekort

Hvis du hænger med gamle ECTS, og derved har flere eksamener i samme semester, så kontakt HE Studier så snart eksamensdatoerne er offentliggjort. Nogle gange kan vi hjælpe med at fordele dine eksamener for dig, men vi kan ikke hjælpe på bagkant, når tiderne er fordelt. 

MCQ eksamen i systemet WiseFlow.


Eksamen:

HUSK udfyldt logbog og studiekort.

Multiple Choice af 2,0 timers varighed.

MCQ eksamen, afvikles i Wiseflow

  • 100% BYOD (Bring Your Own Device). AU stiller ikke devices til rådighed.
  • Den studerende må medbringe én pc/Mac, samt nødvendige forlængerledninger, fordelerdåser mv. ved tilsynsprøver med computer, medmindre andet er fastlagt for den pågældende prøve i studieordningen eller kursuskataloget. Den studerende er selv ansvarlig for at medbringe computer og dertilhørende udstyr.
  • PC/Mac med touch funktion understøttes ikke af det digitale eksamenssystem, så der skal medbringes et almindeligt tastatur. 
  • I eksamenslokalet forefindes der strøm til pc.
  • Test dit AU internet inden eksamen: http://eduroam.au.dk/

Det er vigtigt, at du downloader FLOWlockbrowser forud for eksamen, så er du sikker på, at alt virker, når eksamen starter. Læs mere om MCQ-eksamen her.

Hvis der under selve eksamen opdages ulovlig anvendelse af fx mobil, eller at der kommunikeres med andre, vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning. Der må ikke benyttes høretelefoner, og musikafspillere og lignende må ikke tilgås under tilsynsprøven.

Feedback til eksamensforløbet

Når du har fået din karakter, vil du kunne se dine besvarelser i WISEflow. 


Til- og afmelding af eksamen:

Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du er tilmeldt de korrekte eksamener inden for gældende tilmeldingsperiode.   

Det er ikke muligt at afmelde sig 1. prøveforsøg.
2. og 3. prøveforsøg kan afmeldes senest 7 dage inden første eksamensdag i faget.  


Dato for resultat:

Tidligst syv dage efter eksamensdagen.


Reeksamen:

HUSK AT MEDBRINGE STUDIEKORT SAMT UDFYLDT LOGBOG – ellers kommer du ikke til eksamen.

Er der færre end 12 tilmeldte, bliver reeksamen afholdt mundtligt.