Eksamen

Eksamen Klinik og Sygdomslære 1

Sommereksamen 2022

Til- og afmelding af eksamen:

Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du er tilmeldt de korrekte eksamener inden for gældende tilmeldingsperiode

Det er ikke muligt at afmelde sig 1. prøveforsøg.
2. og 3. prøveforsøg kan afmeldes senest 7 dage inden første eksamensdag i faget.

Husk - godkendt logbog til eksamen


Dato for resultat:

Tidligst 14 dage efter eksamensdagen.


Reeksamen:

Såfremt der er 12 eller færre studerende, bliver reeksamen afholdt mundtligt.