Undervisning

Forår 2022

Bemærk: Der er ingen fælles introduktion, som på de tidligere semestre.

Obs! Detaljerede planer, undervisningsmateriale m.v. vil  være tilgængeligt på Brightspace ca. 2 uger før semester start.

Læseplan Hoved og Nervesystem, Psykiatri, Speciale

Kalenderversion:

Du kan abonnere på kalenderversionen af læseplanen for forår 2022 her.

DER KAN KOMME ÆNDRINGER!

BEMÆRK! Planerne vil formentligt ændre sig i løbet af semesteret, men de bliver automatisk opdateret via kalenderabonnementet. Hvis der er ændringer i tidspunkt eller dato for undervisningen under én uge ude i fremtiden, vil du også modtage besked via Blackboard.
Er der kun tale om lokaleændringer, bliver de opdateret direkte i kalenderabonnementet.

Læseplan Excelformat:

Du kan se din læseplan for forår 2022 her.

Hvis du oplever tekniske problemer med skemaerne, så kontakt gerne HE Studier på mail: health.studadm@au.dk

Hvis du oplever indholdsmæssige problemer med skemaerne, så kontakt gerne Klinisk Institut på mail: dkv@au.dk

Psykiatri - klinikophold

Forår 2022

Det overordnede strukturelle princip er 4 ugers klinikophold til alle studerende med indlagte praktiske og teoretiske læringselementer både på klinikstederne og samlet på Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien (AUHP).

Klinikopholdet

Finder sted på psykiatriske afdelinger i Aarhus (AUHP: Afdeling for Psykoser, Afdeling for Depression og Angst, Retspsykiatrisk Afdeling, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling), Herning, Viborg, Randers og Horsens. Klinikopholdet varer 12 dage á 7,5 time og inkluderer bed-side undervisning.

Er du gravid?

Hvis du er gravid og skal i psykiatrisk klinik i Aarhus, så skriv til professorsekretær Berit Rungø, berrun@rm.dk. Hvis du er gravid og skal i klinik i enten Herning, Viborg, Randers eller Horsens så kontakt den uddannelsesansvarlige på dit kliniksted og forhør dig om retningslinjerne netop dér.

For refusion af transportomkostninger, læs mere her.

Specialeansvarlig: Ole Mors, lærestolsprofessor, Ph.D.

Regionspsykiatrien Midt

Regionspsykiatrien Midt

Regionspsykiatrien Midt, Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Undervisningsansvarlig

Trine Dürr Grue, Trigru@rm.dk 

Mødested

Konferencelokalet 2. sal

Mødetid første dag

Kl. 8.00

 

Regionspsykiatrien Horsens (Endnu ikke opdateret, kontakt evt. klinikstedet for info)

Regionspsykiatrien Horsens

Regionshospitalet Horsens – Sundvej 30, 8700 Horsens

Undervisningsansvarlig

Afdelingslæge Martin Gotfredsen - martjaco@rm.dk

Mødested

”Kaffestuen”, konferencerum på afd. 06, indgang C

Mødetid første dag

Kl. 8.00

 

Regionspsykiatrien Vest

Regionspsykiatrien Vest

Regionshospitalet Herning – Gl. Landevej 61, 7400 Herning

Undervisningsansvarlig

Overlæge Michael Bo Pedersen

Mødested

Kan variere - se velkomstbrev

Mødetid første dag

Kl. 8:15

 

Regionspsykiatrien Randers (Endnu ikke opdateret, kontakt evt. klinikstedet for info)

Regionspsykiatrien Randers

Regionshospitalet Randers, Dronningborg Boulevard 15, 8930 Randers NØ

Undervisningsansvarlig

Afdelingslæge Anders Lindelof, andlin@rm.dk

Mødested

Konferencerummet på 1. sal

Mødetid første dag

Kl. 8.30

 

Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien

4 afdelinger

Almen psykiatrien, Indgang K, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Retspsykiatrien, Indgang L, Tyge Søndergaards vej 26, 8200 Aarhus N

Undervisningsansvarlig

Professor Ole Mors, niemor@rm.dk

Mødested

Infobrev vil blive tilsendt senest 14 dage før klinikstart

Mødetid første dag

Infobrev vil blive tilsendt senest 14 dage før klinikstart

Følgende afdelinger indgår på AUHP:

  • Afdeling for Psykoser
  • Afdeling for Depression og Angst
  • Retspsykiatrisk Afdeling
  • Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)