Valgfag på 2. semester

Det individuelle forløb

Valgfag på 2. semester

Det individuelle forløb på 2. semester består af enten:

  • to 5 valgfag af 5 ECTS-point

eller: 

  • ét 5 valgfag af 5 ECTS-point + en projektprotokol.

Du har disse muligheder for valgfag:

  • Valgfag på AU
  • Valgfag uden for AU
  • Valgfag på Summer University.

Valgfagene skal være teoretiske og du finder en oversigt over alle valgfag på kandidatuddannelsen i medicin her

Projektprotokollen

Vælger du at skrive en projektprotokol skal du være opmærksom på at:

  • du skal have indgået en aftale med vejleder, inden du tilmelder dig
  • din vejleder skal være ansat som enten lektor (klinisk/ekstern) eller professor på AU.

Du afleverer din projektprotokol i Digital Eksamen.

Fristerne for aflevering er d. 31. maj ved sommereksamen 2021 og d. 17. december ved vintereksamen 2021. 

Du tilmelder dig projektprotokollen via Stads, som du finder link til på mitstudie.au.dk.