Valgfag på 2. semester

Det individuelle forløb

Valgfag

Det individuelle forløb på 2. semester består af enten:

 • to valgfag af 5 ECTS-point
 • ét valgfag af 5 ECTS-point + en projektprotokol.

Du har disse muligheder for valgfag:

 • Valgfag på AU
 • Valgfag uden for AU
 • Valgfag på Summer University.

Valgfagene skal være teoretiske og du finder en oversigt over alle valgfag på Kandidatuddannelsen

i medicin.

Projektprotokollen

Formålet med projektprotokollen er at give de studerende mulighed for på en selvvalgt problemstilling at vise, at de kan formulere en projektprotokol og tilrettelægge et projektforløb.

Projektprotokollen udarbejdes under vejledning ved en forskningsafdeling på AU. Projektprotokollen svarer til en arbejdsindsats på 150 timer (minimum 5 timers vejledning) og forløber i 1. eller 2. rul af valgfagssemesteret, oftest i det rul, hvor man ikke har et andet valgfag.

Projektprotokollen kan planlægges som et sammenhængende forløb med det individuelle forskningsforløb på 3. semester og efterfølgende specialet på 4. semester.

Her kan du finde mere information om specifikke læringsmål, indhold og eksamen

Vælger du at skrive en projektprotokol, skal du være opmærksom på at:

 • du skal have indgået en aftale med vejleder, inden du tilmelder dig
 • din vejleder skal være ansat som enten lektor (klinisk/ekstern) eller professor på AU
 • Ph.d.-studerende kan fungere som medvejledere
 • Projektprotokollen kan skrives på enten dansk eller engelsk
 • det er ikke muligt at indlevere projektprotokollen som en gruppeopgave
 • der ikke er intern medbedømmer på projektprotokollen.

Du afleverer din projektprotokol i Digital Eksamen.

Fristerne for aflevering er d. 17. december ved vintereksamen 2021. 

Du tilmelder dig projektprotokollen via Stads. 

Emnet for projektprotokollen skal ikke forhåndsgodkendes.

Her kan du finde inspiration til valg af vejleder/projekt. Bemærk, at der er to faner i bunden af listen.