Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Medicin Undervisning og eksamen Kandidat Ny kandidatstudieordning på Medicin fra 2020

Ny kandidatstudieordning på Medicin fra 2020

Ny kandidatstudieordning på medicin fra 2020

Studienævnet på medicin har udarbejdet en ny kandidatstudieordning på medicin, som træder i kraft fra 2020.

Nuværende kandidatstuderende på medicin opfordres til at tilmelde sig og følge kurser som de plejer.

Indfasningsmodel på medicin 2018-2020

Skemaet skal læses vertikalt. Øverst kan du se, hvilke kurser du skal følge, hvis du er startet på studiet i efteråret 2018 eller før, eller i foråret 2019. Ud fra semesterangivelserne til venstre kan du se, hvilke kurser du skal have på hvilke semestre.

Meritskema fra 2016- til 2020-kandidatstudieordningen på Medicin

Nedenstående meritskema er en oversigt over de kurser på 2016-studieordningen, som erstatter kurserne på 2020-studieordningen, hvis du bliver overflyttet til den nye studieordning.

Begyndte du på kandidatuddannelsen i efteråret 2018 eller før er der ingen ændringer, og du skal ikke forholde dig til ovenstående indfasningsmodel, da du færdiggør studiet på den gamle studieordning, medmindre du er blevet eller bliver forsinket med nogle af dine kurser. I så fald bedes du kontakte studievejledningen for en individuel vejledning og studieplan. 

Begyndte du på kandidatuddannelsen i foråret 2019 bliver du under alle omstændigheder overflyttet til den nye studieordning, men du skal ikke selv foretage dig noget ift. meritansøgning - det sker automatisk, såfremt du har bestået dine kurser. 


Godkendt meritskema fra 2016- til 2020-kandidatstudieordningen i medicin

Meritskemaet blev godkendt på studienævnsmøde for medicin i foråret 2019.

Kurser, studerende skal have bestået på 2016-ordningen, for at få merit på 2020-ordningenKurser på 2020-ordningen, der gives merit til
Inflammation (25 ECTS)Klinik og Sygdomslære I (30 ECTS)
Abdomen (25 ECTS) og Hjerte-lunge-kar (20 ECTS)Sygdomslære II (teori fra Abdomen og HLK) (20 ECTS)
Valgfag/ProfessionssporValgfag 1 (5 ECTS) - dog kun hvis Projektforløb 3. semester allerede er fyldt op
Valgfag/ProfessionssporValgfag 2 (5 ECTS) - dog kun hvis Projektforløb 3. semester allerede er fyldt op
Abdomen (25 ECTS) eller Hjerte-lunge-kar (20 ECTS)Klinik II 3. semester (20 ECTS)
Valgfag/ProfessionssporProjektforløb (10 ECTS)
Hoved-neuro (15 ECTS)Hoved og Nervesystem (10 ECTS)
Psykiatri (10 ECTS)Psykiatri (10 ECTS)
Speciale (10 ECTS)Speciale (10 ECTS)
Gyn-Obs-Pæd (25 ECTS)Gynaecology, Obstetrics and Paediatrics (30 ECTS)
Akut-Kronisk (15 ECTS)Klinik og Sygdomslære III (20 ECTS)
Professionsspor 6 (5 ECTS)Klinisk Farmakologi (5 ECTS)
Professionsspor 5 (5 ECTS) og 6 (5 ECTS)Retsmedicin (5 ECTS)

Projektorienteret forløb og merit i overgangsordningen

Valgfag og/eller professionsspor kan give merit til det projektorienterede forløb, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på:

  • Har du kun bestået valgfaget eller et enkelt professionsspor, giver det ikke merit til hele det projektorienterede forløb på 10 ECTS. I dette tilfælde får du merit for de 5 ECTS bestået valgfag eller professionsspor, mens de resterende 5 ECTS skal bestås ved at følge et af de teoretiske 5 ECTS-valgfag på ny ordning. Det er ikke muligt at bestå de manglende 5 ECTS ved et klinikophold.
  • Professionsspor giver ikke merit til det projektorienterede forløb i de tilfælde, hvor et professionsspor på gammel ordning giver merit til det tilsvarende professionsspor på overgangsordningen.
  • Professionsspor 5 og 6 giver merit til farmakologi og retsmedicin på ny ordning og således ikke til det projektorienterede forløb.

Nye progressionsregler

  • På kandidat 2020-ordningen er der indført progression mellem 1.-2. semester og 3. semester forstået således, at hovedkurserne på 1. og 2. semester (dvs. Klinik og Sygdomslære I samt Sygdomslære II) skal være bestået, før du kan påbegynde undervisningen i hovedkurset (dvs. Klinik II) på 3. semester.
  • Består du ikke 1. og 2. semester (Klinik og sygdomslære I samt Sygdomslære II) inden starten på 3. semester (Klinik II), kan du i stedet blive tilmeldt 4. semester fraset specialet, dvs. Hoved og Nervesystem samt Psykiatri. Du vil potentielt kunne gennemføre projektorienteret forløb på 3. semester samtidigt, medmindre du har valgt et projektorienteret forløb med særlige krav til tilstedeværelse, der ikke lader sig forene med klinikken på hhv. Hoved og Nervesystem og Psykiatri.

Sidste udbud for undervisning og eksamen af kurser på 2016-ordningen

Hvis du kommer bagud eller er kommet bagud med et eller flere af dine kurser, kan du her se en oversigt over, hvornår du senest kan følge de pågældende kurser og gå til eksamen i dem. Hvis du ikke når at tage og bestå kurserne inden de udbydes sidste gang, overflyttes du til den nye studieordning og vil få merit i henhold til ovenstående meritskema.

KURSERSIDSTE UDBUD AF UNDERVISNINGSIDSTE UDBUD AF EKSAMEN

1. semester 2016-ordningen

InflammationForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
Professionsspor 1Foråret 2020Undervisningsdeltagelse

2. semester 2016-ordningen

AbdomenForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
Professionsspor 2Foråret 2020Undervisningsdeltagelse

3. semester 2016-ordningen

Hjerte-lunge-karForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
Professionsspor 3Foråret 2020Undervisningsdeltagelse
Valgfag (gamle udbud)Foråret 2020Sidste B-prøve: vintereksamen 2020/2021

4. semester 2016-ordningen

Hoved-neuroForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
PsykiatriForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
Professionsspor 4Foråret 2020Undervisningsdeltagelse

5. semester 2016-ordningen

Gyn-obsEfteråret 2020Sommereksamen 2021
Professionsspor 5Efteråret 2020Undervisningsdeltagelse

6. semester 2016-ordningen

Akut-kroniskForåret 2021Vintereksamen 2021-2022
Professionsspor 6Foråret 2021Undervisningsdeltagelse

1446359 / i40