Aflevering af specialeopgaven på Akut-Kronisk semesteret (12. semester)

Inden du når til selve skriveprocessen, skal du huske følgende:

Tilmelding

Tilmelding til specialeopgaven foregår i Selvbetjeningen (STADS). Du skal selv tilmelde dig specialet sammen med de øvrige fag på Akut-Kronisk. Dette sker i undervisningstilmeldingsperioderne 1.-5. november (mhp. at aflevere i forårssemesteret) eller 1.-5. maj (mhp. aflevering i efterårssemesteret). Det er tilmeldingen, der binder dig til denne eksamen. Hvis du ikke selv har tilmeldt dig senest i dit normerede 6. semester, tilmelder HE Studier dig.

Specialeopgavens placering og aflevering

På Akut-Kronisk semestret er der afsat 5 uger til at skrive specialeopgaven, og semestret opdeles i tre rotationer.

Når alle er tilmeldt undervisningen i hhv. maj og november, fordeles I på rotationerne efter tilfældighedsprincippet. I den rotation du får tildelt, vil der være en periode på 5 uger, hvor du skriver og afleverer din specialeopgave.

Afleveringsfristen er den sidste fredag i perioden kl. 12.00 - se datoerne herunder.

OBS - Hvis du KUN er tilmeldt specialeopgaven på Akut Kronisk semestret, bliver du ikke placeret i nogen rotation og må  selv vælge afleveringsfrist - dvs. på kontrakten krydser du af ved "før akut kronisk" og vælger afl.frist.  

Efteråret 2020

AfleveringsfristKarakterfrist
25. september12. oktober
06. november23. november
18. december11. januar

Foråret 2021 

AfleveringsfristKarakterfrist
05. marts22. marts
23. april10. maj
04. juni21. juni

Opgavevalg og forhåndsgodkendelse

Du skal begynde at planlægge din specialeopgave på 11. semester, da du skal vælge et emne og træffe aftale med en vejleder.

Du har to muligheder, når du skal vælge opgaveemne, men i begge tilfælde skal der søges forhåndsgodkendelse - brug ansøgningsskemaet til forhåndsgodkendelse.

  1. Du kan finde et emne i opgavekataloget (find link til dette på forsiden i boksen "Links") og træffe aftale med den vejleder, der er opgivet under emnet.
  2. Hvis du allerede har fundet en vejleder, og I har aftalt et projekt, kan du indsende ansøgning om forhåndsgodkendelse - find ansøgningen under Links på Specialeopgave-forsiden.

Ansøgninger om forhåndsgodkendelse vedr. aflevering i efterårssemestret skal sendes til HE Studier senest 1. juni og ansøgninger vedr. aflevering i forårssemestret skal sendes senest 1. december.

Forhåndsgodkendelse - hvordan:

Du udfylder ansøgningsskemaet (se ovenfor) sammen med din vejleder, og ansøgningen sendes til HE Studier og behandles af studieleder. Du får svar tilbage fra HE Studier i løbet af 1-2 uger. Gem forhåndsgodkendelsen, da den skal vedhæftes ved aflevering af specialeopgaven. Forhåndsgodkendelsen gælder i princippet, til du har afleveret, men sørg for at din vejleder er indforstået med dit påtænkte afleveringssemester.

Tilkendegivelse og bekræftelse af afleveringsdato (specialekontrakt)

Grundet rotationssystemet på Akut-Kronisk, hvor du ikke præcist kan se, hvilken dato der er din afleveringsfrist (= eksamensdato), har vi brug for din præcisering heraf. Du kan dog først udfylde denne formular med din eksakte afleveringsdato, når du kender din rotation, hvilket vil sige 20. juni og 20. december.

Denne bekræftelse betragtes som din specialekontrakt.

Udover at du bekræfter din afleveringsdato, har den også til formål at registrere dig korrekt i Digital Eksamen.

OBS
Vi har i disse overgangstider lempet på reglerne, så du nu selv må vælge afleveringsfrist selvom du foruden specialeopgaven også er tilmeldt professionsspor 6. Tidligere skulle man aflevere ift. den tildelte rotation.